Heimethode bij walmuurvernieuwingen bekritiseerd

Walmuurvernieuwing op de Herengracht
Naar aanleiding van enkele onrustbarende berichten over schade aan monumenten ten gevolge van walmuurvernieuwingen in de binnenstad heeft de vereniging een onderzoek laten doen naar het palenplan en de door het stadsdeel toegepaste heimethode.

Dit onderzoek is verricht door heispecialist Ir. G.H. Visser van Adviesburo Zevenbergen voor bouw- en waterbouwkunde. Uit het onderzoek is gebleken dat het veiligheidsniveau en de verkeersbelastingen voldoen aan de gangbare normen. Risico’s zijn echter het intrillen van de damwand (schade ten gevolge van trillingen en van het verwekingsgedrag van de grond), bemaling (toename negatieve kleef op houten palen) en het graven van de bouwput (stabiliteitsvermindering van aanliggende panden). Schade in de vorm van verzakkingen en scheurvorming is door al deze activiteiten niet uit te sluiten. Op grond van de beschikbare gegevens stelt het onderzoek dat hieraan voldoende aandacht is besteed.
Een minder conservatieve benadering zou volgens het onderzoek echter tot minder wapening en geringere paalbelastingen kunnen leiden. In dat geval is het mogelijk om te funderen op de eerste in plaats van de tweede zandlaag. Dat zou een aanzienlijke beperking van hinder en overlast betekenen, alsmede een geringere kans op schade ten gevolge van trillingen door zwaar heiwerk. Uiteindelijk gaat het om de vraag of zwaar verkeer in de binnenstad mogelijk moet worden gemaakt of niet. Het stadsdeel fundeert vooral zo zwaar vanwege het incidentele gebruik van zware vrachtwagens en verhuisauto’s. Daar zijn de oude kademuren niet op berekend.
Het onderzoek zal aan het stadsdeel ter beschikbaar worden gesteld. In de begeleidende brief vraagt de vereniging te onderzoeken of de walmuren niet als vanouds op de eerste in plaats van tweede zandlaag gefundeerd kunnen worden. Tevens wordt de vraag gesteld of bij sommige walmuren een behoud/herstel benadering in plaats van sloop/nieuwbouw niet beter voldoet en past bij de status van de binnenstad als beschermd stadsgezicht.

Walther Schoonenberg

De brief en het onderzoeksrapport is te downloaden:
[ Brief over walmuurvernieuwingen]

(Uit: Binnenstad 216, april 2006)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.