Algemene ledenvergadering, zaterdag 22 april 2006

11.00-14.00 uur, Oosterkerk, Wittenburgergracht

Huishoudelijk gedeelte

 1. Opening.
 2. Vaststelling van de notulen van de ALV 2005 (zie Binnenstad 212).
 3. Vaststelling Algemeen jaarverslag: toelichting door de voorzitter.
  [ Algemeen jaarverslag 2005]
 4. Financieel jaarverslag: toelichting door de penningmeester, verslag van de kascommissie, vaststelling en dechargeverlening, (her)benoeming van leden van de kascommissie.
  [ Jaarrekening 2005]
 5. Voorstel tot benoeming van de bestuursleden: Els Agtsteribbe, Carmen Flagiello en Vincent van Rossem (2de termijn). De bestuursleden Hendrik Kaptein, Lieke Melkert en Herman Pinkse treden uit het bestuur. Voorstel tot benoeming van Els Agtsteribbe als voorzitter. (Walther Schoonenberg zal Hendrik Kaptein opvolgen als secretaris).
 6. Verslagen van de commissies van de vereniging: Werkgroep Waakhond, Werkgroep Water, Ledenwerf- en Excursiecommissie.
  [ Verslag Werkgroep Waakhond 2005]
  [ Verslag Werkgroep Water 2005]
  [ Verslag Excursiecommissie 2005]
 7. Rondvraag en sluiting.

Pauze (12.00-12.15 uur)

Discussie: Hoogbouw in en nabij de binnenstad

De Toren van Babel (Pieter Breugel de Oude, 1563)

Omdat er in de gemeente Amsterdam geen taboe meer lijkt te zijn op gebouwen in of nabij het beschermd stadsgezicht die aanmerkelijk hoger zijn dan de gemiddelde bouwhoogte die in binnenstad gebruikelijk is, wil het bestuur met de leden van gedachten wisselen over hoogbouw. De directe aanleiding voor deze discussie vormen de plannen voor de nieuwe Larmagtoren bij Sloterdijk van 210 meter en voor de hoogbouwcluster in Noord, recht tegenover het Centraal Station, van 110 meter – bouwwerken die vanuit de binnenstad vanaf straatniveau zichtbaar zullen zijn.
Door de jaren heen zijn in ons tijdschrift diverse pleidooien gehouden tegen hoogbouw. De vereniging staat al vele jaren op het standpunt dat de Amsterdamse binnenstad een stad op menselijke schaal is en dat moderne hoogbouw een ernstige aantasting vormt van het beschermd stadsgezicht. Dat geldt niet alleen voor gebouwen die in de binnenstad zelf worden gebouwd, maar ook voor gebouwen die vanuit de binnenstad te zien zullen zijn doordat ze in belangrijke zichtlijnen staan van de Amstel, de Oudeschans, de Singel e.d. of de open relatie met het IJ blokkeren.
In de discussie moet onderscheid worden gemaakt tussen incidentele hoge gebouwen als de Nederlandsche Bank, de Rembrandttoren en de Wagon Lits-toren, en hoge bebouwingswanden en hoogbouwclusters zoals die thans op de Oosterdoks- en Westerdokseilanden worden opgetrokken.

Een belangrijke vraag is of wij tegen álle hoogbouw zijn die vanuit de binnenstad zichtbaar is, of dat wij de toelaatbaarheid laten afhangen van de locatie van de beoogde hoogbouw in de stedenbouwkundige structuur van de stad, bijvoorbeeld van het ‘schenden van zichtlijnen’ vanuit de binnenstad. Het moge duidelijk zijn dat wij geen bezwaar hebben tegen hoogbouw aan de Zuidas. Onze kritiek is vooral gericht op het ontbreken van een gemeentelijke stedenbouwkundige visie op waar wel en waar geen hoogbouw aan het hoofdstedelijk weefsel kan worden toegevoegd.

[Meer lezen over bouwplannen Overhoeks]

Door tijdgebrek ging de discussie over hoogbouw op de ledenvergadering niet door. Besloten werd een extra ledenvergadering over dit onderwerp te houden.

[Notulen]

(Uit: Binnenstad 216, april 2006)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.