Afscheid van de Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg

Op 12 december vond de laatste vergadering van de Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg (ARM) plaats. De gemeenteraad had geen geld meer over voor dit adviesorgaan, dat gemeente en deelraden terzijde stond bij het nemen van beslissingen over het gehele beleidsterrein van de monumentenzorg. Deze taak zal overgenomen worden door de Commissie van Welstand en Monumenten.

In 1980 werd de ARM ingesteld met de taak om het gemeentebestuur, gevraagd en ongevraagd, van advies te voorzien over het te voeren beleid op het gebied van de monumentenzorg en archeologie. Daarnaast kreeg de ARM de opdracht om te adviseren over de plaatsing op en afvoering van individuele monumenten van de rijks- of gemeentelijke monumentenlijst.
Het college van B&W stelde in november 2003 een aanzienlijke bezuiniging voor op de ambtelijke ondersteuning van de adviescommissies. De gemeenteraad heeft toen een motie aangenomen, waarin werd voorgesteld de ARM wel te laten voortbestaan, maar deze geen budget toe te kennen en de stadsdelen te vragen naar rato van advisering bij te dragen. Dit voorstel was echter niet met de stadsdelen overlegd, die het dan ook als een ‘over de schutting gooien’ van een bezuiniging van de centrale stad opvatten.
Deze impasse leidde, overigens op initiatief van de ARM zelf, tot het voorstel de ARM als nieuwe commissie onder de Commissie voor Welstand en Monumenten te positioneren. Adequate inhoudelijke secretariële ondersteuning zou de kwaliteit van de adviezen moeten waarborgen. Toen echter bleek dat men daarvoor geen geld beschikbaar wilde stellen, stond ook de ARM niet meer achter deze oplossing.

De nieuwe commissie zal onder Welstand en Monumenten slechts vier leden tellen en gevormd worden uit zittende leden van de welstandscommissies van de verschillende Amsterdamse regio’s. Deze commissies bestaan merendeels uit architecten, die tot nu toe de taak hadden de deelraden te adviseren over nieuwbouw. Er is nog geen oplossing gevonden voor het verlies van de kennis van de vertegenwoordigers uit het professionele middenveld.

Uit deze maatregel om de ARM op te heffen, spreekt een geringschatting van een van de belangrijkste schatten van Amsterdam: haar rijkdom aan monumenten. Het Genootschap Amstelodamum heeft een brief van deze strekking naar het gemeentebestuur gestuurd; in de deelraad-Centrum schaarden alle fracties zich achter een kritisch schrijven over deze zaak (en dat gebeurt niet vaak...). Het is een goed moment om alle Amsterdammers, die monumenten een warm hart toedragen op te roepen een geluid te laten horen aan de Gemeenteraad, die zich binnenkort uit zal spreken over de nieuwe ‘commissie 4’ van Welstand en Monumenten.

Winfred van de Put
bestuurslid Genootschap Amstelodamum, lid van de deelraad-Centrum voor de PvdA, woordvoerder monumenten

Opmerkelijk is dat de ARM wordt afgeschaft juist op het moment dat het Rijk voornemens is de monumentenwet te wijzigen, subsidies voor monumenten in te krimpen en het rijksmonumentenbestand grondig te herzien. Gevreesd wordt dat tientallen zo niet honderden gewone woonhuismonumenten, die het gezicht van Amsterdam bepalen, in de komende jaren van de Rijkslijst geschrapt zullen worden, omdat zij op zich niet bijzonder genoeg zouden zijn om de Rijksmonumentenstatus te verdienen.

Redactie

(Uit: Binnenstad 215, februari 2006)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.