Nieuwe theaters aan de Marnixstraat

Een eerste (positieve) indruk

De VandenEnde Foundation ontwikkelt plannen voor renovatie van het Nieuwe de la Martheater en de bioscopen Calypso en Cinerama (Marnixstraat 396 t/m 404). Het is de bedoeling hier drie theaters te maken. Het achterliggende Theater Bellevue hoorde helaas niet bij de opdracht.

De plannen zijn al enkele keren in de welstandscommissie besproken en er is voor deze locatie een aparte welstandsparagraaf gemaakt. Eerder hebben wij gevraagd of het mogelijk was over die paragraaf mee te denken, maar dat is afgewezen. Eerst moet er een bestuurlijk standpunt zijn, dan mag de burger ook iets zeggen. Sommige mensen hadden begrepen dat de bedoeling van het instellen van stadsdeelraden was om het bestuur en de burger wat dichter bij elkaar te brengen, maar dat is kennelijk een misverstand. Net als het idee dat je door vroeg overleg procedures kunt bekorten.

Aangename verrassing

Tegen die achtergrond was het een aangename verrassing dat de ontwikkelaar op verzoek van het stadsdeelbestuur onze vereniging uitnodigde voor een presentatie van de plannen zoals die er eind april uitzagen. Dat gold ook de getoonde plannen van de architectenbureaus Meijs en Coenen. Omdat het ontwerp nog in een te pril stadium verkeert, is het niet mogelijk hierbij al afbeeldingen te tonen. Het blijft daarom bij een poging tot een verbale beschrijving.

De plannen

Cinerama ligt wat verscholen achter de gevels van de vermoedelijk door Eduard Cuypers ontworpen panden 396 en 398. Die gevels worden in het getoonde plan in oude glorie hersteld, wat betekent dat het daar op een afschuwelijke manier ingebouwde trafohuis zal verdwijnen.
Het huidige Nieuwe de la Mar is gevestigd in een voormalige school die deels door brand is verwoest en is voorzien van allerlei ontsierende opbouwen. Het is de bedoeling de bestaande gevel op de begane grond en de eerste verdieping in principe te herstellen en aan de zijde van Americain de oude top weer terug te brengen, zij het in wat vergrote vorm. Daarmee wordt een goede aansluiting op het markante gebouw van Kromhout verkregen.
Het tussenliggende Calypso verdwijnt helemaal. Daarover zal niemand een traan laten. Wat ervoor terugkomt is in de binnenstad niet gebruikelijk, maar volgens onze delegatie in deze situatie zeker bespreekbaar: een gevel grotendeels van glas. Een doorbreking van de gevelwand, maar wel van een zeer sombere gevelwand. De verdere uitwerking zal mede bepalend zijn voor de acceptatie, waarbij de keuze van het materiaal voor de draagstructuur van de gevel van groot belang is. Een punt van overweging is natuurlijk ook de voor een theater essentiƫle uitstraling. In dat verband is gevraagd bijzondere aandacht te schenken aan de manier waarop de theaters zich naar buiten presenteren en dat aspect nadrukkelijk in het ontwerp mee te nemen.
Zeer positief zijn niet alleen de duidelijke driedeling van het complex en het herstel van de aanwezige waardevolle gevels maar ook de manier waarop alle voorzieningen binnen de totale bouwmassa zijn opgenomen. Geen hoog oprijzende toneeltorens en geen onappetijtelijke verzameling technische apparatuur op het dak.
Het laatste woord over dit plan is uiteraard nog niet gezegd. Degenen die namens de vereniging de presentatie hebben bijgewoond waren unaniem lovend over de manier waarop het plan is ontwikkeld en over de zorg waarmee gezocht is naar inpassing in de omgeving. Met deze architecten moet het mogelijk zijn tot een goed eindresultaat te komen.

Herman Pinkse

(Uit: Binnenstad 212, juli 2005)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.