Nieuwe ontwikkeling grachtenplan

De inspraakavond op 29 september 2004
Op 29 september 2004 vond een rumoerige inspraakavond plaats over het voornemen van het stadsdeel een gracht open te graven in de Jordaan. De meeste aanwezigen waren tegen het stadsdeelplan, maar er waren ook veel voorstanders aanwezig. De geplande tweede inspraakavond ging niet door, nadat VVD en PvdA hadden verklaard eerst een buurtvisie te willen ontwikkelen.

Wij vinden de timing van dit voorstel ongelukkig – op dit moment zijn de burgers aan het woord – maar wij hebben wel begrip voor het ingenomen standpunt. Door het beëindigen van de inspraakprocedure is het stadsdeelplan om de Westerstraat of Elandsgracht open te graven op dit moment van de baan.

Het is spijtig dat de buurt met betrekking tot het terugbrengen van water zo verdeeld is. Ten onrechte wordt het beeld geschetst dat iedereen tegen zou zijn. Objectieve onderzoeken van de Dienst O&S wijzen anders uit: driekwart van de bewoners zou voorstander zijn. Kennelijk voelen velen zich door de huidige vorm van inspraak niet uitgenodigd en schrikken terug voor de emotionele toon waarop het debat wordt gevoerd. Het gesprek met de buurt dient dus op een wijze te gebeuren die meer bewoners de mogelijkheid biedt om (met respect!) gehoord te worden. Het stadsdeel heeft nu besloten drie buurtconferenties te organiseren. De vereniging ondersteunt het idee om eerst een visie op de openbare ruimte in de buurt te ontwikkelen, mits er een duidelijke einddatum is en de resultaten van eerdere discussies worden meegenomen. Naar aanleiding van het Bestemmingsplan Jordaan en het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte hebben er in de buurt al vele discussies plaatsgevonden, waaraan o.a. de beheergroepen, de wijkcentra en verenigingsleden hebben deelgenomen. Wij twijfelen er niet aan dat onze leden in de Jordaan ook aan de buurtconferenties deel zullen nemen. De VVAB heeft overigens in haar strijd voor behoud en herstel van de binnenstad nimmer een eenzijdige monumentenvisie gehad, maar altijd gehandeld binnen een totaalvisie op de binnenstad. Resultaten zijn alleen mogelijk in samenwerking met de mensen in de buurt. Dat was in de Nieuwmarktbuurt al zo, maar ook in de Jordaan toen grootschalige sloop dreigde.

Ook andere gedempte grachten doen weer in de discussie mee, zoals de Palmgracht (waarvoor wij al eerder pleitten) en de Lindengracht (een ons inziens eveneens zeer geschikte gracht om terug te brengen). Wij benadrukken dat de VVAB nimmer een specifieke voorkeur heeft uitgesproken voor de Westerstraat of de Elandsgracht. Het is de deelraad geweest die het haalbaarheidsonderzoek om bezuinigingsredenen heeft beperkt tot deze twee locaties. Wij denken dat het draagvlak kan worden vergroot door af te stappen van de combinatie gracht- garage en door de gracht breder te maken, zodat het een echte Amsterdamse gracht wordt.
Alles ligt dus weer open – maar op dit ogenblik zitten alle grachten nog potdicht.

Walther Schoonenberg,
voorzitter VVAB

(Uit: Binnenstad 208, november 2004)

Meer lezen:
[Lelijke tegenstellingen zonder water, in: Binnenstad 207]
[Nota Stadsdeel, in: Binnenstad 207]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.