Begroting en monumenten 2005 stadsdeel Centrum

Op 25 november beslist de stadsdeelraad Centrum over de begroting 2005. Beleidsvoornemens zijn dat de historische stedenbouwkundige structuren, de monumenten en de beeldbepalende orde-2-panden zoveel mogelijk behouden of hersteld dienen te worden.

Ook wil de deelraad verder gaan met het – in 2004 gestarte – Tuinhuizenproject om te bereiken dat 125 tuinhuizen die nu geen beschermde monumentale status hebben, deze wel krijgen.
In 2005 wordt tevens het Gemeentelijk Monumenten Project (GMP) voortgezet. Op de lijst staan 950 panden en complexen. Ieder jaar komen 250 panden op de gemeentelijke monumentenlijst.
Ontsierende reclame, speciaal die op monumenten, wordt verwijderd. Streng zal worden opgetreden tegen het illegaal vertimmeren en laten verkrotten van monumentale panden.
Door daling van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing en de vermindering van rijkssubsidies wordt het behoud en de restauratie van het historisch erfgoed van de binnenstad bemoeilijkt. Het stadsdeel zal daarom na moeten gaan welke andere financiële middelen in te zetten zijn. In december zal duidelijk zijn hoeveel geld beschikbaar is voor de historische binnenstad.

Addy Stoel

(Uit: Binnenstad 208, november 2004)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.