Noord-Zuidlijn

Impressie van metrostation Rokin, ontworpen door Benthem Crouwel Architecten
Het gemeentebestuur heeft wat betreft het station Rokin gelijk gekregen bij de Raad van State. Daar kan het ondergrondse bouwproces worden voortgezet. Intussen lag er ook een herziening van het bestemmingsplan ter visie, die o.a. de stations aan de Vijzelgracht betrof. In die herziening is geprobeerd het beschermde stadsgezicht duidelijker in beeld te laten komen.

Daarbij doet zich het probleem voor dat het punt waar wat ons betreft de discussie nu over gaat – hoe komen de stations er bovengronds uit te zien – meestal niet in een gewoon bestemmingsplan wordt geregeld. Daarom is de toelichting ook nogal globaal. Om meer grip op de zaak te houden kan de raad in dit soort situaties B&W of zichzelf de bevoegdheid geven nadere eisen te stellen aan wat er wordt gebouwd. Dat is ook hier gedaan, maar dat stelt niets voor. Immers als opdrachtgever bepaalt de gemeente toch al wat er gebeurt. Een tweede mogelijkheid is de stationsbebouwing te regelen in een zogenaamd uitwerkingsplan. Dat levert extra inspraakmogelijkheden op maar betekent ook extra procedures die weer voor vertraging kunnen zorgen.
Onze vereniging is er niet op uit de voortgang te vertragen, want daarbij heeft niemand belang. Maar we willen wel graag meepraten over hoe de stations er uit gaan zien. Intussen is beloofd dat die mogelijkheid er zal komen, maar formeel is dat niet geregeld. Daarom hebben wij toch via een zienswijze aangedrongen op een uitwerkingsplan. Als het overleg zo voorspoedig loopt dat we al voor de planvaststelling voldoende zekerheid hebben, zullen we onze zienswijze graag weer intrekken.

Herman Pinkse

(Uit: Binnenstad 207, september 2004)

[Eerder artikel]
[Zienswijze 2de herziening] PDF-bestand

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.