Nota deelraad: graven grachten is technisch en financieel haalbaar

Westerstraat levert de meeste parkeerplaatsen op

Het is technisch mogelijk de Elandsgracht en de Westerstraat open te graven en daaronder een parkeergarage te bouwen. Dat blijkt uit het op 2 september gepubliceerde haalbaarheidsonderzoek van het stadsdeel centrum. Het opengraven van de Westerstraat is het duurst: 5,8 miljoen euro, daarbij komt ruim vier miljoen voor de bruggen. De nieuwe Elandsgracht kost een kleine vier miljoen euro, daarbij komt ruim drie miljoen gulden voor de bruggen.
Klik op afbeelding voor een grotere versie Klik op afbeelding voor een grotere versie
De Westerstraat nu De Anjeliersgracht straks
Klik op afbeelding voor een grotere versie Klik op afbeelding voor een grotere versie
De Elandsgracht nu De Elandsgracht straks

De Westerstraatgarage krijgt maximaal 1050 parkeerplaatsen, de Elandsgracht 585. De bouw onder de Elandsgracht gaat ruim 25miljoen euro incl BTW bedragen als er één parkeerlaag komt en 43,5 miljoen euro bij drie lagen. Voor de Westerstraat zijn deze bedragen respectievelijk 40 en 68 miljoen euro. Deze kosten moeten uit de parkeergelden komen

Kwetsbaar

De Westerstraat is volgens het haalbaarheidsonderzoek,na het maken van een gracht, economisch gezien het kwetsbaarst. De markt moet bijvoorbeeld tijdelijk of definitief naar de Lindengracht met minder marktplaatsen en er zullen minder bezoekers komen. Als de markt na de werkzaamheden teruggaat naar de Westerstraat zullen er ook minder kramen zijn dan nu. Een nadeel van een gracht aan de Westerstraat is ook dat er geen echte nieuwe vaarroute bijkomt omdat die nieuwe gracht alleen gebruikt kan worden door kleine bootjes. Het opengraven van de Elandsgracht geeft uitbreidingsmogelijkheden voor passagiersvervoer over het water waarbij een overstapmogelijkheid naar tram en bus op de Lijnbaansgracht gemaakt kan worden. De Dienst Binnenwaterbeheer heeft daarom op nautische gronden een lichte voorkeur voor ontdemping van de Elandsgracht.

Geen nostalgie

De nieuwe gracht wordt acht meter breed, net als de huidige parkeerterreinen daar en is vergelijkbaar met de Oudezijds Achterburgwal. Voor een gracht aan de Westerstraat zijn zeven bruggen nodig, voor de Elandsgracht drie of vijf. In het haalbaarheidsrapport staat dat het Bureau Monumenten en Archeologie het plan voor het ontdempen van een of meer grachten ondersteunt. “Het kan bijdragen tot versterking of herstellen van de stedenbouwkundige structuur van de stad. Het woord “kan”wordt met opzet gebruikt omdat het hergraven van een gracht ook uitgelegd kan worden als het zogenaamd “terugrestaureren”dat door BMA niet wordt onderschreven.” Het dagelijks bestuur van het stadsdeel centrum ziet herstellen van de oorspronkelijke waterstructuur als versterking van het binnenstadskarakter. “We kunnen de stad bouwkundig en stedenbouwkundig repareren, zonder in doelloze nostalgie te vervallen.”
Naast de nieuwe gracht komt een strook van 2.50 meter en een rijweg van 3.50 meter. In de strook komen bomen, straatmeubilair en laad- en losplaatsen. Via een parkeerfonds dat gevoed wordt door het verhogen van de parkeertarieven in de binnenstad, zullen de parkeertarieven voor bewoners en bedrijven aan de nieuwe gracht laag zijn: 80 euro per maand.
Voor de parkeergarages heeft het stadsdeel de keuze tussen een tot drie parkeerlagen. Het centrale stadsbestuur onderzoekt of het mogelijk is op kosten van de centrale stad een vierde laag aan te brengen. Als die vierde laag er komt, zullen de in- en uitritten aan de Marnixstraat kunnen komen, bij de Elandsgracht naast het hoofdbureau van politie, bij de Westerstraat bij het Marnixplein en/of Marnixstraat. Het naar buiten verplaatsen van de in- en uitgangen is bij de Westerstraat veel problematischer. Wethouder Frankfurther: “ We zullen echter onderzoeken of het mogelijk is om ook bij minder dan vier parkeerlagen die in- en uitritten naar buiten te brengen.”

Garages

De parkeergarage Europarking op de Marnixstraat staat vaak vol en is op zoek naar uitbreiding. Een garage onder de Elandsgracht zou hierin kunnen voorzien, aangezien de plannen voor de Appeltjesmarkt nog zeer onzeker zijn. Een garage onder de Westerstraat zal kunnen voorzien in de toegenomen parkeervraag vanuit het nieuwe Marnixbad. “Met andere woorden,”aldus de nota, “zelfs als er geen gracht zou worden teruggebracht zijn beide locaties zeer geschikt om te investeren in een ondergrondse parkeergarage.”

Eindbeslissing

Haalbaarheidsonderzoek
[PDF-bestand]

Voor het opengraven zal het stadsdeel een subsidie van het ministerie van verkeer en waterstaat krijgen. Voor de Westerstraat 975.000 euro, voor de Elandsgracht 540.000 euro. Het ministerie vindt een nieuwe gracht belangrijk voor de bestrijding van regionale wateroverlast.
Na de inspraakavond op 29 september in de Rode Hoed wordt in het laatste kwartaal van 2004 een keuze uit de twee grachten gemaakt en zal de financiële haalbaarheid onderzocht worden. Volgens wethouder Frankfurther ziet die uitkomst er gunstig uit. Het definitieve en financiële besluit valt in het vierde kwartaal van 2005. Het begin van de werkzaamheden is gepland voor eind 2007 begin 2008. De bouwtijd wordt anderhalf tot twee jaar.

Frans Heddema

(Uit: Binnenstad 207, september 2004)

[Meer lezen]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.