Bouwvergunning ingetrokken

Wordt het zomer?

Tot de beginselen van behoorlijk bestuur behoort het behoorlijk motiveren van de genomen bestuursbeslissing. Een goede motivering hoort vanouds niet tot de Amsterdamse bestuurscultuur, maar er lijkt verandering in de komen.

De Algemene wet bestuursrecht speelt daarbij een belangrijke rol. Formele regels bieden bescherming, maar waar het in wezen om gaat is natuurlijk de cultuur binnen de organisatie. Ook bij inspraakprocedures is die allesbepalend. Een open instelling naar de burger, de bereidwilligheid eigen opvattingen ter discussie te stellen en eigen besluiten te beargumenteren is bepalend voor de zin van dergelijke procedures.
Het tij lijkt te keren. Recent heeft het Dagelijks Bestuur een verleende bouwvergunning ingetrokken omdat in het besluit zonder enige motivering het advies van de welstandscommissie terzijde was gelegd. Zou het echt zomer worden?

Herman Pinkse

(Uit: Binnenstad 206, juli 2004.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.