De bibliotheek aan het Oosterdok

Boven: Ook op een door de gemeente gemaakte maquette is te zien welke plannen er zijn. Op dit detail is de beoogde bebouwing op het Oosterdokseiland te zien. Rechts: De nieuwe Openbare Bibliotheek op het Oosterdokseiland.
Het eerste bouwplan op het Oosterdokseiland, de nieuwe hoofdvestiging voor de bibliotheek, is in procedure. Dat betekent meteen een afwijking van het bestemmingsplan en daarom is, voordat het bouwplan helemaal is gedetailleerd, een zg. artikel 19-procedure gestart. De afwijking betreft m.n. het niet bouwen in de voorste bebouwingsgrens. Het eigenlijke gebouw ligt iets verder terug dan gepland. Omdat de luifel met zijn ondersteuning wel op de voorgeschreven plek komt is dat geen ramp.

Belangrijker is de afwijking waarvoor B. en W. (het gaat om een grootstedelijk project) hun vrijstellingsbevoegdheid willen gebruiken. Zoals bekend komt er op het eiland tussen de spoorbaan en de Oosterdokskade een zeer omvangrijke bebouwing. Om die niet te massaal te laten worden is in het bestemmingsplan bepaald dat de hoogte trapsgewijs moet oplopen van west naar oost en van zuid naar noord. De hoge kanten liggen dus bij het spoor en bij het voormalige postgebouw, waarvan het hoogste deel blijft staan. Voor de bibliotheek en alles wat daarin is gedacht zijn veel technische voorzieningen nodig. Die zijn op het dak geprojecteerd en netjes weggewerkt achter een afschermende muur. Tot zover geen probleem. De nodige ruimte is echter zo groot dat in feite een extra bouwlaag nodig is over een zeer groot oppervlak. Daardoor blijft van het trapsgewijze oplopen van de hoogte niet zoveel over. Vrijwel de helft van het gebouw krijgt de maximale hoogte. Daarmee tast het gemeentebestuur zijn eigen uitgangspunten ernstig aan. Dat is een slechte zaak. Het bestemmingsplan laat al een zeer hoge bebouwing toe. Om nu voor het eerste plan, waarbij de gemeente nota bene zelf opdrachtgever is, de bouwhoogte meteen te overschrijden lijkt buitengewoon onverstandig. Kan de gemeente anderen weigeren wat zij zichzelf toestaat? En dat ook nog met toepassing van een vrijstellingsbevoegdheid voor per definitie ondergeschikte voorzieningen? Een heroverweging lijkt zeer gewenst.

Herman Pinkse

[Zienswijze]

(Uit: Binnenstad 204, maart 2004.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.