Geurt Brinkgreve benoemd tot erelid

In onze bijzondere ledenvergadering van 27 september 2003 is – conform art. 3 lid 1 no 3 van onze statuten en op voorstel van het bestuur – bij acclamatie besloten om Geurt Brinkgreve tot erelid te benoemen.

In het geheel van de onderscheidingen die hem ten deel zijn gevallen – waaronder de prestigieuze eremedaille van Europa Nostra, hem verleend in 1999 – is ons erelidmaatschap niet de allerbelangrijkste, maar het is wél een even uitdrukkelijke als feestelijke erkenning van de vele verdiensten die hij had en heeft voor onze vereniging en natuurlijk in de eerste plaats voor de monumentaliteit en leefbaarheid van de Amsterdamse binnenstad. Sterker nog, zonder Geurt Brinkgreve zou onze vereniging er niet zijn geweest. Velen van ons zal wel bekend zijn dat hij sinds de tweede helft van de jaren ’50 de drijvende kracht is geweest achter oprichting van de Amsterdamse Maatschappij tot Stadsherstel en de stichtingen Diogenes, Claes Claesz. Hofje, De Pinto, West-Indisch Huis, Jan Pietersz. Huis, Bethaniënklooster en, inderdaad, van onze vereniging, die op haar beurt weer is voortgekomen uit de vereniging Vrienden van Diogenes en de vereniging Levend Monument. Bovendien is hij al sinds de eerste aflevering van het tijdschrift De Lamp van Diogenes hoofdredacteur van het even belangwekkende als fraaie tijdschrift Binnenstad.
Geurt Brinkgreve is een gedreven activist van de oude stempel. Achter de schermen, gewapend met kennis en ter zake, bracht hij tot stand wat overheden nalieten. Op de keerzijde van de zilveren erepenning van de gemeente, die hem op 9 december 1982 door burgemeester Polak werd uitgereikt staat de tekst “Amsterdam aan Geurt Brinkgreve, vechter voor waarden die moeten blijven”. Zonder zijn niet aflatende inzet zou Amsterdam er nu heel wat slechter bij hebben gestaan. Dat onze stad ondanks alles nog steeds tot de mooiste ter wereld behoort is mede aan hem te danken.

Namens het bestuur van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

Hendrik Kaptein,
secretaris

Geurt Brinkgreve heeft in de notulen van de bijzondere ledenvergadering d.d. 27 september 2003 gelezen dat hij bij afwezigheid benoemd is tot erelid van de vereniging. Hij dankt de ledenvergadering voor dit bewijs van waardering.

(Uit: Binnenstad 202, november 2003.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.