Welstand gaat alle nieuwe woonboten beoordelen

Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Centrum heeft op voordracht van de wethouder water, Guido Frankfurther, de Commissie voor Welstand en Monumenten opgedragen om vanaf 8 juli 2003 álle vervangings- en verbouwingsaanvragen van woonboten te beoordelen. Aan de Welstandscommissie wordt expliciet gevraagd ook te adviseren over de stedenbouwkundige inpasbaarheid van woonschepen.

Op een debat over het water na afloop van onze laatste ledenvergadering op 26 april kondigde Guido Frankfurther al aan dat hij het welstandstoezicht zou aanscherpen. (Zie: Verslag van het waterdebat, in: Binnenstad 200, juni 2003) De wethouder heeft hieraan thans gevolg gegeven.
Het stadsdeelbesluit kan gezien worden als een belangrijk resultaat van de door de vereniging gevoerde acties. Na deze belangrijke eerste stap, eigenlijk een ‘noodwet’, zijn enkele volgende stappen nodig. De maximale maten zijn aan herziening toe en er moeten nieuwe welstandscriteria komen. De nieuwe Welstandsnota zal de vraag moeten beantwoorden of woonarken (schoenendozen op betonnen bakken) passend zijn in de historische binnenstad. Bovendien moeten er knopen doorgehakt worden over de huidige ligplaatsen in de binnenstad, welke ligplaatsen wel en welke niet in bestemmingsplannen opgenomen kunnen worden. De status van ‘beschermd stadsgezicht’, die de binnenstad sinds 1999 bezit, vereist een zorgvuldiger omgaan met het openbaar water. In deze belangenafweging moet ook gekeken worden of woonboten de andere claims op het water niet in de weg liggen. Kortom, er is nog genoeg te doen. Gelukkig pakt het stadsdeelbestuur het onderwerp voortvarend aan!

Walther Schoonenberg

(Uit: Binnenstad 201, september 2003.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.