Besluit stadsdeel door de Raad van State vernietigd

Woonschip De Liève geen ligplaatsvergunning

De Lieve nu nog afgemeerd in de Prinsengracht bij de Elandsgracht
De Raad van State heeft woensdag 30 juli 2003 uitspraak gedaan in de zaak De Liève: de bewoners, gesteund door onze vereniging, zijn in het gelijk gesteld. De uitspraak zal ook gevolgen hebben voor andere beroepszaken waarbij onze vereniging betrokken is. De Raad van State heeft namelijk uitgesproken dat de afmetingen die op de plankaart van het bestemmingsplan zijn aangegeven, maatgevend zijn.

De grote, witte boot die sinds vorig jaar november ter hoogte van de Elandsgracht in de Prinsengracht ligt heeft veel opschudding veroorzaakt bij omwonenden. Omdat het gevaarte niet onder de bruggen doorkon, moest de kajuit om de locatie te bereiken met een hijskraan over de brug getild worden (zie: Binnenstad 196, p.74). Op de commissievergadering van het stadsdeel Centrum op 19 december werd de kwestie uitgebreid besproken. Deze commissie stelde zich op het standpunt dat de wethouder alles in het werk moest stellen om het woonschip weg te krijgen. Het stadsdeel kon echter weinig doen, omdat de zaak nog ‘onder de rechter’ was.
Nu heeft de Raad van State gesproken. De uitspraak luidt dat het stadsdeel geen vergunning mag verlenen die in strijd is met “het belang van ordening van het gebruik van het water, de openbare orde, de veiligheid, het milieu en het stadsschoon” en dat er teveel gewicht is toegekend aan “het belang van de woonbootbewoners bij het vinden van een ligplaats in de nabije omgeving”.
Bovendien acht de Raad van State het innemen van de ligplaats aan de Prinsengracht in strijd met de bepalingen van het bestemmingsplan. Immers, “het bestemmingsplan Jordaan 1999 heeft een conserverend en behoudend karakter, waar het de regeling van het water betreft”. Volgens de toelichting wordt “belang gehecht aan de grote cultuurhistorische waarde van de grachten met de aanliggende bebouwing”. Onvoldoende is onderzocht of voor De Liève “ook andere locaties dan de locatie aan de Prinsengracht voorhanden waren”. De Raad van State verklaart op deze gronden het bezwaar gegrond en vernietigt de beslissing van het stadsdeel.
Zowel de procederende bewoners als de VVAB hebben op 1 augustus 2003 schriftelijk aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum geschreven dat zij verwachten dat De Liève nu zo snel mogelijk zal worden verwijderd. In dit verzoek tot handhaving wordt gevraagd de oude situatie ter plaatse te herstellen.

Walther Schoonenberg

Meer lezen:
[Verzoek tot handhaving]
[Uitspraak van de Raad van State]
[Werkgroep Water]

(Uit: Binnenstad 201, september 2003.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.