Bezuinigingen op monumentenzorg gaan niet door

Het Huis met de Hoofden op de Keizersgracht, waar het Bureau Monumenten & Archeologie is gehuisvest.
De bezuinigingen op monumentenzorg gaan niet door: toen bleek dat er geen meerderheid in de gemeenteraad voor te vinden was, trok het college van B & W de bezuinigingsvoorstellen in. Het college wilde 10 % bezuinigen op het budget van het Bureau Monumenten & Archeologie (bMA): een structurele bezuiniging van € 340.000.

Zowel de VVAB als de fracties in de deelraad Centrum tekenden protest aan tegen deze bezuiniging. De VVAB stelde in een raadsadres (mondeling toegelicht tijdens de commissievergadering) dat de bezuinigingen op de monumentenzorg onredelijk zijn in relatie tot de andere bezuinigingsvoorstellen, omdat “de monumenten thans al door een kleine organisatie met dito budget worden bewaakt, vergeleken met andere monumentensteden. De bezuinigingen treffen extra zwaar, omdat het huidige budget is toegesneden op de minimale taakstelling die bij de laatste reorganisatie in 2000 is vastgesteld.” De gemeenteraad sloot zich bij deze argumenten aan. Dat is een belangrijk politiek signaal.

Walther Schoonenberg

[Meer lezen]

(Uit: Binnenstad 201, september 2003.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.