Een schoolgebouw aan de Konijnenstraat?

De Stichting Afra Boddaert PPI houdt zich bezig met hulp aan kind, ouders en school en is gericht op het speciaal onderwijs. PPI staat voor Psychologisch Pedagogisch Instituut. Gemakshalve zullen we verder praten over het PPI.Door het PPI is een aanvraag ingediend voor een schoolgebouw aan de Konijnenstraat in de Jordaan. En hoewel ook onze vereniging natuurlijk het belang van het werk van de stichting beseft zijn wij toch niet gelukkig met het ontworpen schoolgebouw op deze plaats.
Huidige situatie in de Konijnenstraat.
Het bouwplan ingetekend.

De voorgeschiedenis is al lang. Speciaal voor dit project is het deel van de Jordaan tussen de Lauriergracht, de Hazenstraat, de Elandsgracht en de Prinsengracht buiten het bestemmingsplan Jordaan 1999 gehouden. Er is hiervoor een apart bestemmingsplan Konijnenstraat e.o. gemaakt dat in eerste instantie is gesneuveld bij de Raad van State. Een aangepast plan haalde het daar echter wel, zij het met de nodige aarzeling.
Het bouwplan past nagenoeg binnen dit bestemmingsplan; het wijkt slechts op enkele punten enigszins af. Toch is er naar onze mening aanleiding om grondig te onderzoeken of het schoolgebouw op deze plaats moet komen.
Niemand zal ontkennen dat het nieuwe gebouw bijna onvermijdelijk qua schaal niet past binnen de karakteristiek van de Jordaan. Het is met andere woorden in strijd met het uitgangspunt van behoud en herstel. Om het plan toch hier te realiseren werden argumenten aangevoerd die uiteindelijk ook de Raad van State over de streep hebben getrokken. Er was, zo werd gesteld, een belangrijke relatie met vestigingen van het PPI in de directe nabijheid en er waren geen alternatieven. Die andere vestigingen in de nabijheid zijn er echter niet meer en de situatie t.a.v. de alternatieven is inmiddels geheel anders. Het gaat bovendien helemaal niet om een wijkgebonden voorziening. Alle reden dus voor een heroverweging, maar er ligt nu wel een bouwplan en er zijn gronden en opstallen verworven.
De weg terug is zeker niet gemakkelijk, maar een onderzoek naar de mogelijkheden vinden wij desondanks geboden. De ingreep in de stedelijke structuur is immers wel heel erg groot. Dat blijkt uit de hier gereproduceerde tekeningen.

Een tekening van architectenbureau Rappange gaat uit van het stedenbouwkundig herstel van de straat.

De Konijnenstraat thans.
De bestaande situatie laat zien dat herstel van het stedelijk weefsel dringend nodig is. De Konijnenstraat is een van de weinige plekken waar de treurige toestand van de Jordaan uit de zeventiger jaren nog te zien is. In de strijd die de omwonenden hebben gevoerd om dit in hun ogen rampzalige plan tegen te houden is door architectenbureau Rappange een schetsje gemaakt van een mogelijke historiserende invulling. (Zie: www.konijnenstraat.nl.) Over de vraag of dat voor een hele straat gewenst is kun je twisten, maar in iedere geval geeft de hier eveneens getoonde schets een beeld van een bebouwingsschaal die past in de omgeving. Zet daar tegenover de voorgevel van het nu ingediende bouwplan en de conclusie laat zich raden.

Door dit schoolgebouw, dat bijna de hele noordoostelijke straatwand beslaat, wordt de Konijnenstraat een dode straat en daarmee een blijvende wond in de levendige Jordaan. Het karakter van de Jordaan verdwijnt hier volledig. Daarmee kan niemand gelukkig zijn. Het lijkt ons dan ook zeer de moeite waard te proberen die ontwikkeling alsnog te keren.

Herman Pinkse

[Zie ook: Zienswijze.]

(Uit: Binnenstad 196, dec. 2002.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.