Project Bloedstraat, Gordijnensteeg en Monnikenstraat

Stadsvernieuwing aan de Oude Zijde (vervolg)

Onder deze titel is in Binnenstad 194 een kort stukje opgenomen. (Zie: Stadsvernieuwing aan de Oude Zijde.) Helaas is in de gedrukte versie daarbij iets mis gegaan. De geveltekeningen van het plan van architect F. Greven zijn per abuis niet opgenomen. Een vergelijking van de twee plannen was daardoor niet mogelijk. Bovendien leek het nu of het getoonde ontwerp van Greven was, terwijl het ging om het ontwerp van architectenbureau Geuzebroek Stefanova. Om de fout te herstellen reproduceren we hieronder nu beide plannen.

Bloedstraat (Greven)
Gordijnensteeg (Greven)
Bloedstraat (Geusebroek Stefanova)
Gordijnensteeg (Geusebroek Stefanova)

De heer Geuzebroek attendeerde ons op het feit dat als gevolg van het wegvallen van twee tekeningen zijn plan aan een andere architect was toegeschreven. Nog even doorpratend over zijn ontwerp wees hij er op dat in zijn plan geen parkeergarage, geen liften en geen galerijen waren opgenomen. Daardoor is ruimte ontstaan om meer geld aan de detaillering van de gevels te besteden, iets wat aan het ontwerp goed is af te lezen. Een goede detaillering van gevels is in de Amsterdamse binnenstad heel belangrijk. De aantrekkelijkheid van het stadsbeeld wordt er sterk door bepaald.

Herman Pinkse

(Uit: Binnenstad 195, nov. 2002.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.