Fronton geplaatst op Herengracht 506

Op het steigerdoek voor Herengracht 506 en 508 waren tekeningen van de gevels afgedrukt. Het nieuwe fronton is daardoor twee keer te zien: op de tekening en daarachter in het echt.
Op donderdagochtend 21 maart 2002 werd op Herengracht 506 een nieuw gemaakt fronton geplaatst. Het 3,49 m grote fronton is door Tobias Snoep en Bart Kuperus van de firma Snoep & Vermeer Natuursteenwerken (1) gehakt in Frans kalksteen, omdat zandsteen niet meer gebruikt mag worden. Het fronton werd in het atelier opgebouwd, in zijn geheel naar de Herengracht vervoerd en door een grote kraan bovenop de halsgevel geplaatst.

Herengracht 506 vormt met zijn buurpanden een rij vergelijkbare 17de-eeuwse halsgevels met klauwstukken met dier- en mensfiguren. De buurpanden zijn door segmentvormige frontons in classicistische stijl getooid. Uit het Grachtenboek van Caspar Philips blijkt dat ook nummer 506 een dergelijk fronton heeft gehad. Het was dus niet moeilijk het ontbrekende fronton na te maken. Het fronton van nummer 508 werd als voorbeeld genomen. Maar al spoedig bleek dat het fronton van 508 nogal slordig was gehakt, waardoor de lijnen van het gebogen gedeelte niet aansloten op die van het horizontale gedeelte. Snoep en Kuperus verbeterden het 17de-eeuwse voorbeeld dus!

In het atelier van Snoep en Vermeer Het nieuwe fronton voor Herengracht 506 Het fronton wordt op het pand gehesen

In de jaren '40 heeft er een houten schot op de plaats van het verdwenen fronton gestaan, een soort nep-top, omdat alleen het silhouet werd aangegeven. In 1960 is er al eens een ontwerp gemaakt voor een nieuw fronton, maar dat is niet uitgevoerd. Uiteindelijk is dat gedaan door de Linden Groep die de panden Herengracht 508 en 510 grootscheeps aan het opknappen is. Dat was hard nodig, want de vorige eigenaar, de Universiteit van Amsterdam, had de monumenten uitgewoond. Er waren ook veel oorspronkelijke elementen verdwenen, zoals het trappenhuis van beide panden tussen het voor- en achterhuis. Op deze plaats wordt nu een gemeenschappelijk monumentaal trappenhuis van glas gemaakt zodat de achtergevels van de voor- en achterhuizen goed te zien zullen zijn.
In het timpaan van het nieuwe fronton is het beeldmerk van de Linden Groep aangebracht, een lindeboom een nieuwe hedendaagse invulling dus , maar je moet wel heel scherpe ogen hebben om dat vanaf straatniveau te zien.

Walther Schoonenberg

(1) Meer over Tobias Snoep: zie: De nieuwe top van Kalkmarkt 7, in: Binnenstad 180.

(Uit: Binnenstad 195, nov. 2002.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.