Nieuw beleid Monumentenzorg?

Het NCM-mededelingenblad van januari brengt onder de bovenstaande kop maar zonder vraagteken het volgende bericht:

Al geruime tijd geleden kondigde staatssecretaris Van der Ploeg aan tot een nieuw instandhoudingsregime te willen komen waarbij de eigenaar van het monument centraal staat en duurzaamheid, eenvoud, transparantie, samenhang en klantvriendelijkheid kernbegrippen vormen. Bovendien moet het accent van restauratie verschuiven naar planmatig onderhoud waartoe eigenaren ook gestimuleerd moeten worden. Dit vraagt om een klantgerichte benadering met deskundige ondersteuning, juiste informatie, heldere regelgeving en financiële prikkels.

Het Nationaal Contact Monumenten (NCM), opgericht in 1972 voor het contact tussen de particuliere monumentenorganisaties en de overheid, is niet geneigd tot vraagtekens bij officiële beleidsvoornemens. De econoom Van der Ploeg, die bij vergissing op het hem kennelijk vreemde gebied cultuur terechtkwam, maakte het ook zijn ambtelijke dan wel politieke achterban ook wél moeilijk om de woorden en daden van zijn departement au sérieux te nemen. Zelden heb ik in kort bestek zoveel holle frasen en sinds generaties openstaande deuren met zoveel verbaal geweld opengetrapt gezien. Duurzaamheid, eenvoud, transparantie, klantvriendelijkheid, het lijkt wel de advertentie van een goedkoop warenhuis. NCM merkt op dat de herwonnen betrokkenheid van de provincies en de gemeenten bij de monumenten weer ongedaan wordt gemaakt. Er moet een heel nieuwe Rijksinspectie komen. Subsidies worden grotendeels vervangen door fiscale voordelen. Voor een groot aantal monumenten wordt nu de belastinginspecteur de controlerende ambtenaar. NCM merkt op: "De eigenaar is hiermee gebaat want hij heeft niet meer met allerlei omslachtige en ondoorzichtige procedures te maken, maar of het monumentenbelang hier ook mee gebaat is, is nog maar de vraag". Die vraag kan kort beantwoord worden, met een uitroepteken: nee! Het monumentenbelang wordt te grabbel gegooid. "De planologische inbedding van het monument" (wat een taalgebruik!) blijft gewaarborgd door het instrumentarium van de Wet Ruimtelijke Ordening, d.w.z. het bestemmingsplan. "Gewaarborgd" nota bene! Ieder die wel eens in een oude Nederlandse stadskern rondloopt, kan om zich heen zien hoe een door modernitis aangetast gemeentebestuur een bestemmingsplan kan vaststellen dat de historische aanleg en bebouwing als oud vuil opruimt. Van der Ploeg wil het enige effectieve instrument voor monumentenbescherming, namelijk de subsidieverlening, cadeau geven aan collega Zalm of diens opvolgers. Wat moet de nieuw op te bouwen Rijksmonumenteninspectie, straks gehuisvest in een gloednieuw modern kantoorgebouw in Amersfoort, gaan doen? Beleidsnota's schrijven over het hergebruik van gerestaureerde, zelfs – o schande – gereconstrueerde monumenten, zoals het door de RDMZ verlaten Zusterhuis in Zeist?

Geurt Brinkgreve

(Uit: Binnenstad 194, juli 2002.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.