Project Bloedstraat, Gordijnensteeg en Monnikenstraat

Stadsvernieuwing aan de Oude Zijde

Het te bebouwen terrein tussen de Bloedstraat, Gordijnensteeg en Monnikenstraat.
Tussen de Nieuwmarkt en de Oudezijds Achterburgwal, in het blok omsloten door de Bloedstraat, de Gordijnensteeg, de Monnikenstraat en de Monnikendwarsstraat, bevond zich een onderstation van het GEB. Dat was gebouwd op de plaats van een aantal huizen die op hun beurt weer de plaats van het voormalige Minderbroederklooster hadden ingenomen. Dat onderstation is inmiddels gesloopt. Over wat daarbij tevoorschijn kwam en over de voorgeschiedenis van de bebouwing is in het recente aprilnummer van Ons Amsterdam een buitengewoon interessant artikel van de hand van Jørgen Veerkamp opgenomen. Waar het hier om gaat is de toekomst: wat komt er terug voor het qua schaal en architectuur absoluut niet passende GEB-gebouw?
Bloedstraat (Greven)
Gordijnensteeg (Greven)

Het bijzondere aan deze ontwikkeling is dat er twee totaal verschillende plannen zijn gepresenteerd. Het eerste plan is van de hand van architectenbureau F. Greven, het tweede van architectenbureau Geusebroek Stefanova. Beide bureaus hebben ook op andere plaatsen in de binnenstad gebouwd. Van het plan van Greven is hier de geveltekening van het inmiddels bijna twee jaar oude voorlopige ontwerp weergegeven. Of dat ooit verder is uitgewerkt is ons niet bekend. Het is wat de gevels betreft historiserend van karakter, maar de kappen zijn onderling verbonden. Onder het gebouw was een parkeerkelder voor 12 auto's geprojecteerd, de begane grond was een ongedeelde bedrijfsruimte van 360 m2 en op de verdiepingen waren 18 woningen geprojecteerd.

Bloedstraat (Geusebroek Stefanova)
Gordijnensteeg (Geusebroek Stefanova)

Het plan van Geusebroek Stefanova is begin mei als bouwaanvrage ingediend en daarmee wil de ontwikkelaar dus kennelijk verder. Het is absoluut niet historiserend, maar verwijst door zijn sterke verticale geleding en de verdere gevelopbouw wel naar de traditionele wijze van bouwen in de binnenstad. Een parkeergarage is niet voorzien en het gaat uitsluitend om woningen, 23 in totaal. Het naastliggende karakteristieke pand aan de Bloedstraat nummer 21- 25 is in geen van beide plannen opgenomen. Hopelijk blijft dat behouden en kan het worden gerestaureerd.

De welstandscommissie was in beginsel positief over het plan, maar had nog wel de nodige opmerkingen. De werkgroep Waakhond had ook wel wat aan te merken maar gaf toch unaniem de voorkeur aan het tweede plan. De situatie en natuurlijk ook de aard van de bebouwing waarvoor dit plan in de plaats komt speelden daarbij nadrukkelijk een rol. We zijn ons er van bewust dat niet iedereen het met die "keuze" eens zal zijn.

Herman Pinkse

(Uit: Binnenstad 194, juli 2002.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.