Welstandscriteria

Volgens de nieuwe Woningwet moeten welstandscriteria veel explicieter worden geformuleerd dan de korte opsomming, die in de huidige regelgeving geëist wordt. En niet alleen worden geformuleerd, maar ook bestuurlijk worden vastgesteld. Amsterdam is in de recent opnieuw bestuurlijk vastgestelde nota "De Schoonheid van Amsterdam, een kader voor het welstandsbeleid" daarop al vooruitgelopen. De eerste versie van de nota dateert al van 1995.

Voor een grote en gedifferentieerde stad als Amsterdam blijken in de praktijk de vastgestelde criteria nog veel te algemeen te zijn; zij voldoen zeker niet aan de eisen die de nieuwe wet stelt. Aanscherping is nodig, hoewel het een illusie is te denken dat het ooit mogelijk zal zijn alles tevoren te omschrijven. Onherroepelijk blijft er een margegebied waarin alleen een nadere professionele toetsing het eindoordeel kan geven, overigens altijd in de vorm van een advies aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel.
Binnen de gemeente is er opdracht gegeven de geldende criteria nader uit werken. Het concept van die nadere uitwerking zal in de inspraak worden gebracht, en dat is de reden waarom het hier al wordt gesignaleerd. Voor onze vereniging is dat een uitgelezen gelegenheid om haar zienswijze naar voren te brengen. Daarbij is het niet zinvol om de stelling te poneren dat er altijd historiserend moet worden gebouwd en ook binnen onze vereniging zullen er niet veel leden zijn die deze stelling zouden willen verdedigen. Maar hoe formuleer je criteria, die ook bij een bredere benadering toch voldoende waarborgen bieden voor het behoud van de waardevolle karakteristieken van de binnenstad. Misschien moeten we ons als vereniging vóór de officiële inspraakronde daarover nog maar eens het hoofd breken. Het is beslist geen eenvoudige opgave.

Herman Pinkse

(Uit: Binnenstad 193, mei 2002.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.