Wat doen we met onze stegen?

Het Keizerrijk
Vanuit onze vereniging bepleiten wij het handhaven van de kleinschalige ontsluiting van de binnenstad, waarin de stegen een belangrijke rol spelen. Gelukkig is dat ook voor het gemeentebestuur een uitgangspunt.

Bij het bekijken van bouwplannen merk je dat het niet zo eenvoudig is om dat uitgangspunt feitelijk gestalte te geven. Vaak gaat het om een omgeving waarin nauwelijks op een redelijke manier valt te wonen. Maar wat kan er dan wel? En hoe vind je een gebruik dat ook nog bijdraagt aan de sociale veiligheid? De oplossingen uit de St. Janshovenstraat (ateliers e.d.) kun je niet overal toepassen.
Er is nog een tweede probleem: hoe kun je de bebouwing aan stegen stedenbouwkundig goed regelen? In nieuwe bestemmingsplannen worden hoogteregelingen toegepast die meestal helemaal niet zijn afgestemd op de breedte van een steeg. Dat leidt tot particuliere bouwinitiatieven die door het schreeuwend gebrek aan woonruimte economisch nog wel rendement opleveren, maar waarvan je je uit volkshuisvestingsoogpunt af kunt vragen of we er wel zo blij mee moeten zijn.
Het is hier niet de plaats om dit probleem even op te lossen. Helaas lijkt het er op dat ook bij de gemeente geen menskracht beschikbaar wordt gesteld om dit vraagstuk structureel te benaderen en mogelijke oplossingsrichtingen te bedenken, terwijl dat toch voor de kwaliteit van de binnenstad van grote betekenis is.
Wie vat de koe bij de horens?

Herman Pinkse

(Uit: Binnenstad 193, mei 2002.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.