Binnentuinen worden beter beschermd

Op 20 december 2001 vond in het stadhuis een commissievergadering plaats over twee bestemmingsplannen voor de 17de-eeuwse grachtengordel. Onze vereniging heeft daar ingesproken en de aandacht gevestigd op de gebrekkige bescherming van de binnentuinen.
Toegang voor auto's naar de binnentuinen (Keizersgracht 371) Daarachter bevindt zich een oprijlaan naar een garage in plaats van een tuin met tuinhuis (Keizersgracht 371).

De stedenbouwkundige structuur van de grachtengordel wordt in belangrijke bepaald door de 17de-eeuwse keur die vastlegt dat een deel van de grachtenhuiskavels bebouwd mag worden en het overige deel bestemd is als tuin met aan het uiteinde een tuinhuis. Deze keur is eeuwenlang van kracht geweest en is daarna opgenomen in de bestemmingsplannen. De huidige situatie in de binnentuinen laat een afwisselend beeld zien van fraaie, behouden tuinen tot met lelijke opstallen volgebouwde tuinen of tuinen die als parkeerterrein worden gebruikt. Er is een voortdurende dreiging dat tuinen worden gebruikt als parkeerterreinen of onderkelderd worden voor parkeergarages. Een ander gevaar is dat tegen de historische achtergevels aanbouwen worden gebouwd tot aan de grens tot waar gebouwd mocht worden: dat is de rechte achtergevel-rooilijn die op de plankaarten is aangegeven. (Zie ook: Keizersgracht 371.) De VVAB heeft daarom bepleit het hele gebied tussen de historische achtergevels aan te merken als keurtuin.

Tijdens de raadsvergadering op 16 januari 2002 werd enkele amendementen en moties aangenomen, waardoor de bestemmingsplannen werden aangescherpt. Door een amendement van raadslid Charlotte Riem Vis (PvdA) is het voortaan niet meer toegestaan "bebouwing voor parkeerdoeleinden" te realiseren, niet in de keurtuinen, maar ook niet in "de tuinen, grenzend aan keurtuinen". Bebouwing blijft wel mogelijk, mits genoeg open ruimte overblijft. Opmerkelijk is een discussie over het mogelijk maken van tuinhuizen. In het oude bestemmingsplan stond dat tuinhuizen niet groter mochten zijn dan 20 m2. Dat wilde men veranderen in een meer gedetailleerde formulering die meer aansluit op de oude 17de-eeuwse keur door het aangeven van een maximale diepte en hoogte, over de volle breedte van het kavel. Hierdoor is het mogelijk oude tuinhuizen te reconstrueren, maar is in theorie een oppervlakte groter dan 20 m2 mogelijk, bij zeer brede kavels. Door een amendement van raadslid Ruud Grondel (Groenlinks) bleef de oude tekst gehandhaafd. De raadsbesluiten hebben direct effect. Zo werkt de gemeente niet meer mee aan plannen van de Universiteit van Amsterdam om een "tuinhuis" te bouwen achter Herengracht 514 en 516 dat vanwege het dubbele kavel een grotere oppervlakte had dan 20 m2. Een al aangekondigde inspraakbijeenkomst daarover werd afgelast.

Walther Schoonenberg

(Uit: Binnenstad 192, februari 2002.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.