Algemene ledenvergadering 2002 d.d. 6 april 2002

Voormalige Synagoge Uilenburg, Nieuwe Uilenburgerstraat 91, 11.00 uur

Agenda

1. Opening door de voorzitter Walther Schoonenberg; Vaststellen verslag van de Algemene Jaarvergadering d.d. 21 april 2001 (gepubliceerd in Binnenstad 189).
2. Jaarverslag 2001 van de secretaris Geurt Brinkgreve
3. Verslag van de Werkgroep Waakhond - 2001 door Herman Pinkse
4. Financieel verslag 2001 door de penningmeester Simon Blijleven
4.1 verslag van de kascommissie 2001
4.2 Benoeming van de kascommissie 2002
4.3 Begroting 2002
5. Bestuursmutaties
Volgens het rooster van aftreden is penningmeester Simon Blijleven aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar. Door het overlijden van Frans Amende, die in het bestuur o.m. de Werkgroep Waakhond vertegenwoordigde, is er een vacature ontstaan. Het bestuur stelt voor de heer Herman Pinkse in zijn plaats te benoemen.
Indien de ledenvergadering het bestuursvoorstel volgt, bestaat het bestuur in 2002 uit: Joyce Alma, Simon Blijleven (penningmeester), Geurt Brinkgreve (secretaris), Herman Pinkse, Hendrik Kaptein, Jos Otten, Vincent van Rossem, Walther Schoonenberg (voorzitter) en Ben Weller.
6. Rondvraag en sluiting

pauze

Openbaar debat over openbare ruimte

Ton Hooijmaijers verwijdert gevelreclame op het Damrak.

De binnenstad is een beschermd stadsgezicht. Ook daarom is er meer aandacht voor het publieke domein. De laatste tientallen jaren is de openbare ruimte verwaarloosd, met als gevolg verloedering en ongewenste privatisering. Het nieuwe beleid van voormalig wethouder Guusje ter Horst begint zijn vruchten op te leveren. Desalniettemin zijn er veel uitvoeringsproblemen en blijkt er onvoldoende geld te zijn om de kwaliteit op het noodzakelijke hoge ambitieniveau te brengen.

Na afloop van de jaarvergadering vindt een openbaar debat plaats over de openbare ruimte, onder leiding van VVAB-bestuurslid Hendrik Kaptein.
De deelnemers aan dit debat zijn wethouder Ton Hooijmaijers (VVD) en de (deel-)raadsleden Auke Bijlsma (PvdA), Dingeman Coumou (Groenlinks), Guido Frankfurther (D66) en Hans Res (CDA). Speciale gast in de zaal is Simon Sprietsma, ontwerper van o.a. de Dam, werkzaam bij de Dienst Binnenstad sector openbare ruimte.
Als inleiding op het debat zal Walther Schoonenberg, voorzitter van de VVAB enige lichtbeelden tonen en enkele stellingen formuleren. Uiteraard is het mogelijk vanuit de zaal opmerkingen te maken en vragen te stellen.

Aanvang: circa 12.30 uur.

(Uit: Binnenstad 192, februari 2002.)

[Notulen van de jaarvergadering]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.