Afmeerverbod bij historische bruggen niet uitgevoerd

De Keizersgracht bij de Amstel: wildgroei op het water tast de mooiste stadsgezichten aan.
Het water is een beeldbepalend element van het beschermd stadsgezicht. Daar waar land en water elkaar raken, bij de bruggen, ervaar je de karakteristieke schoonheid van Amsterdam het beste. Als er dus een plaats is waar juist geen woonboten zouden mogen liggen, dan is het daar wel.

De jarenlange discussie over de wildgroei op het water heeft een Waterplan opgeleverd en vooralsnog één concreet resultaat: een afmeerverbod binnen tien meter van historische bruggen (motie 422).
Deze motie is niet uitgevoerd. De Dienst Binnenwaterbeheer constateert dat woonbootbewoners niet bereid zijn vrijwillig te vertrekken. Het gemeentebestuur heeft formeel besloten de motie niet uit te voeren. Er worden geen juridische stappen ondernomen en/of woonboten uitgekocht. Het enige wat gebeurt is het weghalen van plezierbootjes en er komen verbodsborden op de historische bruggen met daaronder weer uitzonderingsborden voor de feitelijk aanwezige woonboten. Nettoresultaat: verslechtering van het al zo verloederde stadsbeeld.

Walther Schoonenberg

(Uit: Binnenstad 191, december 2001.)

[Werkgroep Water]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.