Het water: openbare ruimte!

Over de vele goede voornemens om het verminkte net van waterwegen in de oude stad weer als 'ruimtelijk structuurelement' en als 'beeldbepalend onderdeel van de openbare ruimte' tot gelding te brengen is een gemeentelijk Waterplan in voorbereiding.
De privatisering van de openbare ruimte op het water en op de walkant is al een voldongen feit op de Bloemenmarkt aan het Singel.

Erfpacht voor woonbootbewoners

Die voornemens worden doorkruist door een recente "Notitie erfpachtuitgifte van waterpercelen voor woonboten". Die notitie komt (hoe kan het anders!) van het Grondbedrijf, dat het heilige marktbeginsel nu ook op de grachten wil toepassen. Het erfpacht-voorstel wordt heftig bestreden door de militante organisaties van bootbewoners. Onze vereniging mengt zich niet in claims over verkregen rechten van getolereerde en al dan niet gelegaliseerde ligplaatsen. Waar het ons om gaat is het algemene belang van het beschermde stadsgezicht, en om de beleidsvrijheid van de gemeente om enige orde te scheppen in de wildgroei op het water. Wij zijn niet tegen het wonen op het water, maar wel tegen de ontsiering van de mooiste stadsbeelden door bungalows op betonnen bakken.

[Meer lezen]

Geurt Brinkgreve

(Uit: Binnenstad 190, september 2001.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.