In memoriam Frans Amende

Frans Amende in actie voor de Waag, september 1991
Met het heengaan van Frans Amende, die op 8 september 2001 in het Diaconessenhuis te Meppel overleed, verliezen de vrienden van de Amsterdamse binnenstad een van hun markante en onafhankelijke kampioenen. Hij was bestuurslid van onze vereniging, redacteur van dit tijdschrift, lid van onze werkgroep Waakhond en vooral actievoerder.

Op hoorzittingen en inspraakbijeenkomsten voerde hij alleen het woord als hij dat nodig vond, maar dan was het ook meteen raak. Op het goede moment en scherp geformuleerd prikte hij door elke prietpraat heen, niet geïmponeerd door welke politieke of ambtelijke machthebber dan ook. Kenner van de stad en de stadsgeschiedenis liep hij nooit met die kennis te koop. Wie iets weten wilde kon echter bij hem terecht. Een man uit één stuk, bescheiden maar onwrikbaar in zijn optreden. Over Amsterdamse problemen waren wij het altijd eens. Op één punt verschilden wij van mening. Als ouderwets-principiële sociaaldemocraat vond hij dat de erfelijke monarchie moest worden afgeschaft. De herinnering aan Frans Amende zal mij bijblijven, als onvervangbare bondgenoot en als persoonlijke vriend.

Geurt Brinkgreve

(Uit: Binnenstad 190, september 2001.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.