De bouwblokziekte aan de Lijnbaansgracht

De gevelwand van de Lijnbaansgracht tussen de Vijzel- en de Reguliersgracht is al lang niet gaaf meer, maar bewaart toch door de nog aanwezige bebouwing uit de 18de en 19de eeuw de herinnering aan de laatste huizenrij achter de bolwerkgordel. Nu zou men dit stille stuk gracht de laatste verdedigingslinie van het historische stadsbeeld moeten noemen. Die situatie vergt een zorgvuldige kleinschalige invulling.
De voorgevel van het bouwplan aan Lijnbaansgracht 365-372.

Het ter visie gelegde bouwplan Lijnbaansgracht 365-372/Fokke Simonszstraat 72-74 zou in die verdedigingslinie een rampzalige bres slaan. Voor het plan behoeft geen waardevolle bebouwing te worden gesloopt. Wel zou uitvoering de waardevolle stedebouwkundige structuur nog verder aantasten; het is in breedte, hoogte en diepte te massaal.

Namens onze vereniging heeft onze actieve Werkgroep Waakhond bezwaar gemaakt tegen dit plan en aangedrongen op een andere aanpak, die aansluit bij de omgeving. Dat is immers de bedoeling van het beschermde stadsgezicht.

Geurt Brinkgreve

(Uit: Binnenstad 189, juli 2001.)

[Bezwaarschrift]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.