De restauratie van Zeedijk 30 en 32

Tot de laatste restauraties van het bijna geheel herstelde eerste gedeelte van de Zeedijk behoren de twee panden Zeedijk 30 en 32, waarvan jarenlang nog slechts onderstukken over waren. Het zijn echte dijkhuizen: het deel aan de Zeedijk ligt aanzienlijk hoger dan het gedeelte aan de Oudezijds Achterburgwal.
Historische foto van Zeedijk 32 vóór de sloop. De nieuwbouw van Zeedijk 32 is bijna gereed.

Zeedijk 30 had een laat-19de eeuwse gevel met dito onderpui. Het interieur was echter veel ouder: het bevatte 17de, 16de en wellicht zelfs 15de eeuwse balklagen.
Zeedijk 32 lag precies in een knik van de Zeedijk en bestond uit twee identieke 18de-eeuwse gevels. In de rechtergevel bevond zich de ingang van het pand, met daarboven een fraai snijraam met een vaas in Lodewijk XVI-stijl. De linkergevel had, behalve een kelderluik, geen zelfstandige ingang. Het pand was gebouwd op een L-vormig kavel.

De achtergevel aan de Oudezijds Achterburgwal was bijzonder breed: op een oude foto is een pakhuisachtige gevel te zien met dwarskap, die oorspronkelijk getooid was met een renaissance trapgevel. Beide panden waren, waarschijnlijk reeds in de oorlogsjaren, voor een belangrijk deel gesloopt. Van Zeedijk 32 stond tot 1996 nog de begane grond en de eerste verdieping overeind, van Zeedijk 30 was al veel eerder het bovendeel gesloopt, tot maart 2000 stond er een onderstuk. Bij de sloop van Zeedijk 32 verdween het fraaie snijraam naar de antiquair (zie: Slordigheid of bestuursdwang).

Het onderstuk van Zeedijk 30 zoals het er jaren bijgestaan heeft (foto Bureau Monumentenzorg, 1963). De nieuwbouw van Zeedijk 30 is bijna gereed. De brede gevel van het als twee woonhuizen ogende pand Zeedijk 32. Rechts daarvan is nog net het herbouwde Zeedijk 30 te zien. Historische foto van de achterzijde van Zeedijk 30 (de hoge lichtgepleisterde gevel) en 32 (de brede pakhuis-achtige gevel) aan de Achterburgwal.

Beide panden worden thans herbouwd. Zeedijk 32 wordt in de min of meer oude toestand hersteld. Er worden twaalf appartementen gerealiseerd. Op de begane grond komt mogelijk een coffeeshop. Aan de achterzijde wordt de oude toestand met de pakhuisachtige gevel met dwarskap niet gereconstrueerd: daar verschijnt een historiserende gevel die in drie delen is geleed. Zeedijk 32 is een project van Sikking Ontwikkelings- en Exploitatie Maatschappij BV. De architect is de heer F. Greven.

Zeedijk 30 wordt ontwikkeld door Buro De Binnenstad die al enkele aardige invullingen in de binnenstad heeft gerealiseerd. (Zie: Verrassende vondst in Zeedijk 30.) Er komen vijf appartementen in. Interessant is dat dit oude pand van binnen gedeeltelijk wordt gereconstrueerd, maar niet van buiten: de laat-19de eeuwse voorgevel komt niet terug. In de plaats daarvan komt er een historiserende gevel in Empire- stijl, zodat er een zekere eenheid ontstaat tussen de gevels van Zeedijk 30-32 en vergelijkbare gevels aan de overkant van de Zeedijk. Aan de achterzijde aan het water komt een nieuwe gevel, die referereert aan de Amsterdamse pakhuisgevels en aan de onderzijde een meer Venetiaans karakter krijgt. Dit project laat zien dat historiserend bouwen niet saai hoeft te zijn. De gevels zijn ontworpen door Niel Kesper die er zelf ook gaat wonen.

Ontwerptekeningen voor- en achtergevel van Zeedijk 32.
Ontwerptekeningen voor- en achtergevel van Zeedijk 30 (Buro De Binnenstad)

Walther Schoonenberg

(Uit: Binnenstad 188, mei 2001.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.