Pakhuis de Zwijger: een doorboord succes

Als het Cuypersgenootschap niet op 8 juni 2000 een verzoek had ingediend om het voormalige pakhuis De Zwijger, Oostelijke Handelskade 21, aan te wijzen als rijksmonument, dan zou dat gebouw nu zijn verdwenen. Het sloopbesluit lag immers klaar.

Bouwtoezicht had last van dat obstakel, de beoogde belegger van het verbouwingsplan vond het risico te hoog, verdere vertraging van de Jan Schaeferbrug zou tot schadeclaims leiden: de bekende argumenten ter begeleiding van de buldozer. Toen ging ineens het vliegwiel andersom draaien. De ARM ondersteunde het voorstel rijksmonument, het BMZ ook, het stadsdeel Zeeburg was het daarmee eens. Het gebouw is eigendom van de gemeente, de gemeente had haar bevoegdheid om te adviseren over plaatsingsaanvragen voor rijksmonumenten gemandateerd aan het stadsdeelbestuur. Omdat het pakhuis deel uitmaakt van het "Grootstedelijk Project Zuidelijke IJ-oevers", heeft het stadsdeel die bevoegdheid weer teruggemandateerd aan B. en W. In het Gemeenteblad afd. b nr. 132 is de kronkelige procedure beschreven. Alle argumenten voor de stedebouwkundige betekenis en de architctuurhistorische waarde (die precies zo gelden voor het gebouw van de politie te water op het Westerdokseiland, maar in dat geval 'onder de pet' blijven) worden nu uitvoerig vermeld in de voordracht om de minister van O.C. en W. positief te adviseren over de plaatsing van het voormalige pakhuis De Zwijger op de rijksmonumentenlijst. Wat een jaar geleden door Bouwtoezicht technisch te riskant werd geoordeeld, is nu uitgevoerd. Over financiële haalbaarheid wordt niet meer gepraat, dat hoeft ook niet want de gemeente kan als eigenares de erfpachtscanon zelf bepalen. Waar een wil is daar is een weg, en die weg loopt dwars door het voormalige pakhuis heen, een merkwaardig document van de manier waarop het gemeentebestuur omstreekts de eeuwwisseling met monumenten omspringt, maar óók - en dat verdient aandacht - van de functie die de particuliere stadlievende verenigingen in de bescherming hebben.

Geurt Brinkgreve

(Uit: Binnenstad 188, mei 2001.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.