Metronieuws, de veiligheid

"Veiligheid van burgers is niet in goede handen bij het openbaar bestuur", met die conclusie presenteerde de commissie Oosting haar rapport over de vuurwerkramp in Enschede. Hetzelfde blijkt uit de berichten over de brand in Volendam. In NRC-Handelsblad van 28 februari schreef Hofland naar aanleiding van een aanrijding op de hoek Spui-Rokin die bijna fataal werd omdat de ambulances door de opgebroken straten werden geblokkeerd: "Teveel regels en gedogen mogen de eerste oorzaken zijn. Van evenveel belang, zo leren Enschede en Volendam, zijn de laksheid, de omzichtigheid en de bangheid in de Nederlandse bestuurscultuur". Dat betekent in de praktijk: de collega's van andere diensten en vooral de politici niet voor de voeten lopen.

Het kan nog erger. Rampen door menselijke of technische tekortkomingen zijn altijd mogelijk, zelfs bij de meest perfecte veiligheidsvoorschriften. Maar welbewust een riskante situatie creëren omdat het politiek beter uitkomt, en dan de bevoegde ambtenaren die waarschuwen, dreigen met ontslag, dát zijn methoden die doen denken aan de 20ste eeuwse dictaturen in bruin, zwart en rood. Eind 1998, zo meldt Het Parool van 28 februari, schreven vier experts van de afdeling brandpreventie aan de brandweerscommandant Ernst dat zij géén verantwoordelijkheid konden nemen voor de brandveiligheid in de Noord/Zuidlijn bij eventuele latere calamiteiten. "Wij dechargeren ons daarom nu reeds op voorhand middels dit schrijven". De brandveiligheids-specialisten vroegen hun commandant begrip voor hun oprechte bezorgdheid. De commandant had daarvoor géén begrip, het standpunt van de afdeling preventie beschouwde hij als dienstweigering, en daarop staat ontslag. De plaatsvervangende commandant Te Boekhorst schreef op 14 januari 2000 dat de brandweer in een vroeg stadium bij de planning was betrokken (wat volgens de preventie-ambtenaren juist niet het geval was), en dat hij kon garanderen dat bij een calamiteit de passagiers de stations konden verlaten. Inmiddels zijn ook van andere zijden rapporten op tafel gekomen die waarschuwen dat de vluchtwegen niet in orde zijn. Het kan gebeuren dat 30 meter onder de grond honderden passagiers stikken. De veiligheidsgarantie van Te Boekhorst blijkt van hetzelfde waarheidsgehalte te zijn als de verzekeringen van wethouder Köhler dat hij de financiering voor elkaar had.

De correspondentie tussen de preventie-ambtenaren en hun chefs werd tot voor kort 'onder de pet' gehouden, maar is nu openbaar. Conclusie: de gemeenteraad heeft het besluit de Noord/zuidlijn te bouwen genomen op grond van onjuiste en misleidende informatie, waarbij methoden zijn gebruikt die zonder meer schandelijk genoemd moeten worden. Inderdaad: de veiligheid van de burgers is niet in goede handen bij het openbare bestuur.

Geurt Brinkgreve

(Uit: Binnenstad 187, maart 2001)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.