Waarderingskaart Beschermd Stadsgezicht

Op 19 april heeft de gemeenteraad de Beleidsnota Waarderingskaart Beschermd Stadsgezicht vastgesteld 'als gemeentelijk beleid voor de visuele kwaliteit van de gebouwde omgeving in de binnenstad'. Daarbij zijn de inventarisatielijsten van de Commissie-Dooijes, de lijsten van het Monumenten Inventarisatie Project en de lijst van beeldbepalende panden in de binnenstad vervangen door de Waarderingskaart Beschermd Stadsgezicht.
Waarderingskaart Beschermd Stadsgezicht

Fijn, denk je dan, drie lijsten in elkaar geschoven, officieel vastgesteld, en ook nog op een kaart weergegeven. Dat geeft duidelijkheid voor de burger. Maar helaas! We zijn blij met de duidelijkheid, die met de nota is geschapen. Natuurlijk zouden wij als vereniging meer willen beschermen dan het gemeentebestuur met deze nota doet, maar het is een grote stap in de goede richting. En, wie weet, wellicht volgen er meer.
Het gemeentebestuur heeft ook aan voorlichting van de burger gedacht. Bij het altijd zeer behulpzame Voorlichtingscentrum van het Stadhuis is een fraai uitgevoerde folder te krijgen, waarin nog eens samenvattend wordt verteld wat het nieuwe beleid inhoudt. Maar dan lijkt het toch gedaan te zijn met de toegankelijkheid van het beleid.
Anders dan je zou verwachten bevat de voor ƒ 25,- verkrijgbare Beleidsnota geen kaart en al evenmin een lijst van de in de orden 1 en 2 ingedeelde panden. Bij navraag blijkt de kaart, die volgens de beste Amsterdamse traditie fraai is gedrukt, wel te krijgen te zijn, maar alleen voor wie er ƒ 100,- voor wil betalen.
Wordt het niet tijd dat iemand in het Amsterdamse gemeentebestuur zich realiseert dat goede informatie van de burger iets anders is dan zeer veel peperdure folders verspreiden en tegelijk de officiële beleidsstukken voor de burger onbetaalbaar maken.

Herman Pinkse

(Uit: Binnenstad 186, februari 2001)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.