Professor Tulpstraat

Sinds 11 januari 2001 lijkt er een definitief einde gekomen aan de jarenlange strijd, sinds 1997, van de bewoners van de Prof.Tulpstraat en o.a. onze Vereniging voor het behoud van het historisch, cultureel en architectonisch interessante buurtje tegenover het Amstel-hotel.
Stedenbouwkundige studie
voor vereniging "Behoudt de Tulp"

De Commissie van de Gemeenteraad die o.a. is belast met monumentenzorg in de Binnenstad besloot niet akkoord te gaan met het voorstel van Burgemeester en Wethouders te vertrouwen op de 'orde 2' status van de waarderingskaart beschermd stadsgezicht. Uit ervaringen is gebleken dat behoud en herstel van 'orde 2'– panden in de Binnenstad op zijn minst zeer dubieus genoemd mag worden. Een van de insprekers wees o.a. op recente slooppartijen in de Czaar Peterstraat.

Er lag een positief advies voor plaatsing op de Gemeentelijke lijst van de Rijkscommissie voor cultuur. Dit advies zat toevallig niet bij de stukken. Er waren bovendien twee positieve adviezen van de Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg. Desondanks adviseerde het Bureau Monumentenzorg B.en W. niet tot plaatsing over te gaan. De Gemeenteraad, het hoogste orgaan, heeft dit besluit gelukkig gecorrigeerd. Er was veel uithoudingsvermogen en veel energie van de bewoners nodig om een en ander om te buigen.

Frans Amende

(Uit: Binnenstad 186, februari 2001) y

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.