Heemschut Persprijs 1999

De zaal van het Bethaniƫnklooster was vol toen op 29 september 2000 de voorzitter van de Bond Heemschut ir. J.H. Baron van Tuyll van Serooskerken, de aanwezigen verwelkomde. Vervolgens las Max van Rooy het juryrapport voor.

Toen kwam de uitreiking van de oorkonden door burgemeester mr. Schelto Patijn aan de bekroonden, het Team van TV-West voor hun reportage over de school van Duiker in Scheveningen, en aan Geurt Brinkgreve voor zijn bijdragen in ons 'uitstekend leesbare tijdschrift Binnenstad', een lofprijzing die de aanwezige redactieleden voldoening gaf. In zijn dankwoord merkte Brinkgreve op dat de wegens hun ironie, sarcasme en venijnigheid geprezen teksten in de regententijd als 'libellen of pasquillen' verboden zouden zijn geweest.
Tot slot kwam prof. ir. R. Meischke aan het woord. Hij herinnerde aan de gesprekken die hij, als hoofd van het toen pas ingestelde Bureau Monumentenzorg, in de kleine bovenwoning van het jonge gezin Brinkgreve aan de Lijnbaansgracht had gevoerd, gesprekken waarin de gedachte aan een maatschappij voor Stadsherstel was geboren, en aan de sindsdien hecht gebleven vriendschap.

Burgemeester Patijn
stapt op de fiets
na afloop van de prijsuitreiking.

Na afloop van de toespraken bleef het gezelschap nog geruime tijd bijeen in het gewelfde souterrain en op de binnenplaats van het Bethaniƫnklooster.

(Uit: Binnenstad 185, november 2000) De Heemschut Persprijs wordt gesponsord door Aannemersbedrijf Kneppers te Amsterdam.

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.