Werkgroep Waakhond

Zichtbaarheid van dakterrassen

Dakterrassen en daarbij behorende afrasteringen zijn in nieuwe bestemmingsplannen in de binnenstad alleen toegelaten indien zij niet zichtbaar zijn vanaf de straat en beneden de maximaal toegestane hoogte blijven. In de belangenafweging zal verder onder andere de privacy van omwonenden en de gebruikers van binnenterreinen worden betrokken.

Bij vele gelegenheden hebben wij als vereniging daaraan toegevoegd dat ook de bewoners van hogere bouwlagen niet gehinderd mogen worden door dakterrassen en opbouwen op bebouwing in hun omgeving. Dat is een nadere invulling van het 'onder andere' dat bij de belangenafweging wordt genoemd.
Wij zijn blij dat wij steun vinden in een recent advies van de welstandscommissie, getuige de volgende uitspraak: 'De commissie is van mening dat het dakterras op het voorhuis een te grote aantasting vormt van het historische gevelbeeld en het dakvlak. Vanuit de hogere lagen van de omringende bebouwing is dit dakterras goed waarneembaar en vormt het een verstoring van het daklandschap.' Dit is een belangrijke uitspraak. Immers in de binnenstad met zijn smalle straten zijn dakterrassen en dakopbouwen vaak op straatniveau niet goed zichtbaar. Desondanks kunnen zij ernstig afbreuk doen aan de belevingswaarde van de woonomgeving voor de vele mensen die op de hogere verdiepingen wonen.
Hebben wij dan geen oog voor het belang van de aanvragers? Zeker wel, en er zijn gelukkig veel plaatsen waar een dakterras geen probleem oplevert en ook goede gebruiksmogelijkheden heeft. Maar juist de hoge terrassen, boven op de huizen, leveren veel visuele hinder op en blijken in de praktijk nauwelijks te worden gebruikt. Daarvoor is een eenvoudige reden: je waait er weg. Laten we daarom in ieders belang met dakterrassen beneden het hoogste dakniveau blijven.

Herman Pinkse

(Een bericht van onze Werkgroep Waakhond die elke week in het Stadhuis de ter inzage gelegde aanvragen bouw- en monumentenvergunning bekijkt en bespreekt.
Uit: Binnenstad 185, november 2000)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.