Vervolg metronieuws

Dat de Brandweer de ontworpen stations van de Noord/Zuidlijn onveilig acht wegens het ontbreken van voldoende vluchtwegen bij brand, is al geen nieuws meer, al schijnt het bericht nog niet te zijn doorgedrongen in het Stadhuis. Het Parool bracht op 20 juli onder een zeven kolom brede kop op de voorpagina "Amsterdams metrostation niet veilig", een bericht over een rapport van de Raad voor de Transportveiligheid: ook in Oostlijn zijn de veiligheidsmaatregelen onvoldoende en worden de desbetreffende voorschriften niet nageleefd. De ambtenarenbond Abva/Kabo eist inschakeling van de Arbeidsinspectie.

Het Parool van 1 augustus bracht onder de kop "Bijna-ramp in de metro tijdens EK" het volgende bericht: "Voorafgaande aan de wedstrijden … in de Arena hebben zich levensgevaarlijke incidenten voorgedaan in de metro. Een overvolle metrotrein stond op de dag van de halve finale Nederland-Italië bijna een half uur stil in de tunnel, met paniek onder de passagiers door zuurstofgebrek en hitte als gevolg. Meerdere passagiers, onder wie een hoogzwangere vrouw, zouden onwel zijn geworden. Andere probeerden een ruit forceren om de tunnel in te kunnen lopen, wat levensgevaarlijk is…Raadslid G. Frankfurther, van beroep huisarts, stond op die dag zelf in de metrotrein die 25 minuten kwam stil te staan tussen de stations Nieuwmarkt en Waterlooplein… De fracties van SP en D66 willen opheldering, ook over de arrogante reactie van het GVB op de rapporten van de Raad voor de Transportveiligheid." Tot zover, samengevat, het Paroolbericht van 1 augustus. Op 18 juli had NRC Handelsblad, ook op de voorpagina, de kop "Scheuren in de binnenstad Den Haag". Daarin wordt vermeld dat door de aanleg van de tramtunnel en de bouwput van andere grote projecten onlangs een appartementencomplex is losgescheurd van het hoofdgebouw. Haastig aangebrachte damwanden hebben het complex iets teruggedrukt, zodat evacuatie van de bewoners kon worden voorkomen. Ook in het nieuwe Stadhuis tekenen zich scheuren af in kolommen en balken. Volgens de gemeente heeft dat niets te maken met de naastgelegen tramtunnel. Enkele gemeenteraadsleden hebben daarover hun twijfels. Twee jaar geleden was de tunnel lek. Toen bleek er zand te zijn weggezogen onder de atoomkelder van het Ministerie van Defensie. Nu de tunnel opnieuw lek is geraakt, wordt die kelder continu gecontroleerd.

Op 17 augustus behandelde de Raad van State het bestemmingsplan Noord/Zuidlijn. Mr. H.A. Sarolea trad daarbij op als advocaat van de vereniging De Bovengrondse, mede namens onze vereniging. Van prof.ir. C.J.M. Schiebroek en ir. J. Hoekstra, specialisten in ondergronds bouwen, werd een geactualiseerde notitie overgelegd waarvan de conclusie luidt:
Het boorproces op zich leidt altijd tot zettingen en dus tot schade aan het monumentale erfgoed in Amsterdam. Pogingen dit ter plaatse te voorkomen middels grout injecties zijn meer illusoir dan praktisch. De bouw van de stations is zeer complex. De Mondriaanproef is niet representatief en maakt integendeel duidelijk dat ook in de omgeving van de stations zich zeker zettingen zullen voordoen. De complexiteit van de bouw kan verder tot grote schade leiden. Calamiteiten zijn niet uit te sluiten. Ervaringen bij andere soortgelijke projecten leren dat er praktisch zeker calamiteiten zullen voorkomen.
De staatsraden stelden onverwacht kritische vragen; het krantenverslag meldde dat de gemeentelijke woordvoerders ietwat beduusd naar huis gingen. De uitspraak wordt eind september verwacht. Op 29 september behandelt de rechtbank Amsterdam de beroepen tegen de bouwvergunningen voor de casco's van de stations.

In Den Haag stijgen de bouwkosten de pan uit, maar men kan de tunnels niet half af laten liggen, het werk moet worden voltooid.
In Amsterdam bestaat de Noord/Zuidlijn alleen nog op papier. Heel duur papier weliswaar, maar toch: papier; nog geen verzakkende huizen, nog geen levensgevaarlijke situaties diep onder de grond. De gemeente, de minister en de Tweede Kamer kunnen nog terug...

Geurt Brinkgreve

(Uit: Binnenstad 184, september 2000)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.