Reconstructie is niet langer verboden

Op 19 april aanvaardde de Gemeenteraad de Beleidsnota Waarderingskaart Beschermd Stadsgezicht. Verschillende moties werden ingediend, waarvan die van mevrouw Boerlage c.s. tenslotte werd aangenomen. Daarin spreekt de Raad zich er voor uit "dat geslaagde historiserende of reconstruerende nieuwbouw of andere nieuwbouw vanaf 1940 met een positieve beeldbepalendheid in aanmerking zou moeten kunnen komen om een plaats op de Waarderingskaart Beschermd Stadsgezicht te verkrijgen".

In die waarderingskaart, de 'onderlegger' voor de herziening van de bestemmingsplannen binnen het beschermde gebied, was de bebouwing van na 1940 buiten beschouwing gelaten. Dat geldt dus ook voor gereconstrueerde monumenten, die duidelijk – dat is immers de bedoeling van de reconstructie – het historische stadsbeeld versterken en ter plaatse dissonante nieuwbouw voorkomen. Onze vereniging had enkele weken vóór de zitting een nota Reconstruerend bouwen binnen het beschermde stadsgezicht aan de Gemeenteraad gezonden. De motie-Boerlage zet de deur naar het doorbrekende inzicht over reconstructie voorzichtig op een kier en vraagt een 'plan van aanpak' aan B en W. De betekenis van de motie is dat nu door de Raad als hoofd der gemeente de begrippen 'reconstructie' en 'historiseren' worden erkend als een van de instrumenten ter ondersteuning van het beschermde stadsgezicht. Wij herinneren aan het gekrakeel over de lege plek aan het Oudekerksplein. Stadsherstel stelde toen voor de daar door brand vernielde maar uit opmetingstekeningen bekende monumenten te herbouwen. Dat nooit, was de reactie van de toenmalige Welstandscommissie, dat zou "Volendam-achtig" (!) zijn. Goede moderne architectuur moest het worden, daar vlakbij de noordwand van de Oude Kerk. Het was een gemeentelijke opdracht en die ging naar Sjoerd Soeters. Resultaat: een melig misbaksel.

Geurt Brinkgreve

(Uit: Binnenstad 183, juli 2000)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.