Nieuwe rubriek

Woord en weerwoord

'Ons tijdschrift', zo werd aan de redactietafel opgemerkt, 'is teveel een monoloog. We weten zo goed wat wel en vooral wat niet zou mogen gebeuren. Waarom niet een rubriek Brieven of Dialoog waarin lezers aan het woord komen. Daar kan dan een antwoord van de redactie of van een andere lezer op volgen. Gedachtenwisseling, dat verruimt het inzicht'.

Wij gaan dit proberen en nodigen onze lezers uit om van hun hart geen moordkuil te maken. De redactie houdt zich het recht voor om inzendingen in te korten. We openen de nieuwe rubriek met de hier volgende passage uit een brief die een onzer ontving van een hem bekende architect:
"De bizarre invulling van de Nieuwe Kerk hoeken/nissen naast de torenvoet heeft mij geleerd dat monumentenzorg een vorm van achteruitdenken en –ontwerpen is geworden. Wat mij betreft is het beschermde stadsgezicht de grootste bedreiging van de binnenstad en dus van ons culturele erfgoed, omdat ik vrees dat elke vorm van dynamisch-creatief (na)denken over dat erfgoed op deze wijze wordt stopgezet. Een afgehandelde affaire die leidt tot gezapigheid met paternalistische trekken en dus bevriezing van een proces waardoor Amsterdam in de voorbije eeuwen juist groot is geworden. Amsterdam, i.c. de binnenstad, als Anton Pieckstad, je moet er niet aan denken!"

Onzerzijds slechts één vraag: waarom wordt toch de naam van de vriendelijke illustrator Anton Pieck, die zich, voor zover bekend, nooit met monumentenzorg heeft beziggehouden, misbruikt als een boeman-begrip, als de boze wolf uit de sprookjes? Met belangstelling zien wij bijdragen voor de rubriek Woord en Weerwoord tegemoet.

(Uit: Binnenstad 183, juli 2000)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.