Bloemstraat 123-125-127

In Bloemstraat 123-125-127 werd vermeld dat de Vereniging tot behoud van de Jordaan en onze vereniging (de Werkgroep Waakhond) bezwaar hadden gemaakt tegen het hierbij afgebeelde bouwplan.

Nummer 123 is als rijksmonument beschermd, de nummers 125 en 127 behoren tot de categorie waarvoor op de Waarderingskaart beschermd stadsgezicht de orden 2 of 3 zijn bedoeld. Voor orde 2 wordt daarbij nog genoemd: hoge architectonische kwaliteit. Die ‘rapportcijfers’ bieden een instrument om het beleid beschermd stadsgezicht in de praktijk nader vorm te geven, maar een absoluut objectieve maatstaf bevatten ze niet. Er bestaat een ‘grijze zone’ van interpretatie, mede bepaald door de persoonlijke voorkeur van de beoordelende ambtenaren en/of de op het moment van de beoordeling in bredere kring gangbare opvattingen.

Bloemstraat 123-125-127
Het herstelplan

Duidelijker worden de waardestelling en de handhaving daarvan wanneer er een concreet plan ter tafel ligt om een of meer van die voor het stadsbeeld waardevolle panden te vervangen door nieuwe bebouwing. Het omstreden voorstel voor Bloemstraat 125-127 biedt een sprekend voorbeeld. Het geprojecteerde tweelinghuis, gescheiden door een terugspringende verticale glasstrook ten behoeve van het trappenhuis, zou in een willekeurige VINEX-wijk, waar ook, niet opvallen. Het heeft kraak noch smaak, al bevat het misschien goed bruikbare woningen. In elke gevelwand van de binnenstad zou het wél opvallen, in uitgesproken negatieve zin: bot, grof en onverschillig jegens de omgeving.
Tot onze verrassing werd het plan ingetrokken en vervangen door een voorstel om de bestaande bebouwing te herstellen. In het perspectief van het beschermde stadsgezicht is dat zonder meer een verbetering. Toch rijzen er enkele vragen. De tekening bestaande toestand toont in het middelste pand 125 nog een in hoofdzaak achttiende-eeuwse roedenverdeling. Waarom is die niet gehandhaafd en óók toegepast in het te restaureren monument nummer 123? De bouwvergunning is nog niet verleend.

Geurt Brinkgreve

(Uit: Binnenstad 182, mei/juni 2000)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.