Martelaarsgracht 8-10

Aan de Martelaarsgracht (vervolg)

Gevelwand westzijde Martelaarsgracht
In Binnenstad 175 stond een bericht over ter inzage gelegde bouwplannen aan de westzijde van de Martelaarsgracht (Zie: Aan de Martelaarsgracht). Daar staan sinds jaar en dag de twee fraaie 18de eeuwse panden nrs. 8 en 10 leeg en gestut te wachten op sloop of restauratie.
Het bouwplan Alfa ter plaatse van nr. 14-16

Twee bouwinitiatieven zijn aan de orde. Links hotel Alfa voor de nrs. 14–16, rechts hotel Bellevue, waarvan de monumenten nrs.8-10 deel uitmaken. Het ging toen over het plan Alfa, dat voorzag in vervanging van de bestaande panden door een nieuw, twee lagen hoger gebouw in vaag 18de eeuwse trant. Door sloop van de bestaande 14-16 gaat, wat de architectuur betreft, geen stadsbeeldwaarde verloren. Wel verdwijnen twee verbindingslijnen met het historische stadsbeeld: de parcellering en de schaal. Het ontwerp is geen verantwoorde reconstructie van een vroegere toestand en evenmin herkenbaar eind 20ste eeuw en dat laatste moet mogelijk zijn zonder de zo vaak voorkomende agressieve houding tegenover het nu beschermde historische stadsbeeld. Waardering verdient de bedoeling om een met dat stadsbeeld harmoniërende invulling te maken, overtuigend is het resultaat nog niet.

Bestaande toestand
Nieuwe toestand

Het nu ter inzage gelegde plan-hotel Bellevue voor de panden 4 t/m 12 sluit daarbij aan. Een belangrijk winstpunt is dat restauratie van de vervallen nrs. 8-10 boven de pui deel uitmaakt van het plan. De begane grond zou, ook met de horeca-functie, een beter gezicht kunnen krijgen. Van belang is ook dat de nrs. 4, 6 en 12, ter weerzij van de beide monumenten, hun eigen gevelbreedte hebben behouden. Het bezwaar schuilt ook hier in de bouwhoogte. De opdrachtgever kan zich daarbij beroepen op de bestaande hoogte van de nrs. 4 en 18; daar gaat hij niet bovenuit. Voor de hotelexploitatie zal het door de extra verdiepingen bereikte aantal kamers wel nodig zijn en tegen de aanwezigheid van hotels in de nabijheid van het Centraal Station kan niemand bezwaar hebben.

Toch is het jammer dat straks het gerestaureerde tweetal als kleuters tussen volwassenen zal staan.

Geurt Brinkgreve

(Uit: Binnenstad 180, jan. 2000)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.