Onze vereniging bestaat 25 jaar

Uitnodiging voor de feestelijke jubileumjaarvergadering

Zaterdag 11 maart 2000, Bethanienklooster, Barndesteeg 6B

Huishoudelijk gedeelte, alleen toegankelijk voor leden, aanvang 11 uur

 1. Opening door de voorzitter Otto Vlasman; vaststellen verslag van de algemene jaarvergadering op 20 maart 1999 (gepubliceerd in ‘Binnenstad’, nr. 178, blz. 90/91)
 2. Jaarverslag 1999 van de secretaris Geurt Brinkgreve.
 3. Verslag van de commissie 'Waakhond' door Ed Goldstein.
 4. Financieel verslag–1999 door de penningmeester Simon Blijleven.
  • Verslag van de kascommissie 2000.
  • Benoeming van de kascommissie.
  • Begroting 2000.
 5. Bestuursmutaties.
  Op de vorige jaarvergadering, 20 maart 1999 in de Molen van Sloten, werd het rooster van aftreden vastgesteld. Toen traden af Geurt Brinkgreve en Jos Otten. Brinkgreve werd herkozen; als nieuw bestuurslid werd op voorstel van het bestuur Walther Schoonenberg gekozen.
  In 2000 zijn aan de beurt Otto Vlasman en Maarten de Boer; beiden stellen zich niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor als nieuw bestuurslid ir. Ben Weller.
 6. Verkiezing van de voorzitter. Artikel 5 van de statuten bepaalt dat de voorzitter als zodanig wordt gekozen. Het bestuur stelt voor, Walther Schoonenberg tot voorzitter te kiezen.
 7. Rondvraag, sluiting van het huishoudelijk gedeelte.

Feestelijk gedeelte, gratis toegankelijk voor iedereen, aanvang 12 uur

Na de pauze wordt de bijeenkomst voortgezet met een gezellig samenzijn ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van onze vereniging. Het programma bevat:

 1. de presentatie van de jubileumuitgave "20 prenten van Amsterdam" aan de wethouder van de monumentenzorg, mevrouw dr. G. ter Horst, waarna de wethouder kort het woord zal voeren,
 2. een diapresentatie over het naoorlogse monumentenherstel door Walther Schoonenberg en
 3. muziek.

De bijeenkomst eindigt omstreeks 13.00 uur.

(Uit: Binnenstad 180, jan. 2000)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.