‘Weigering bouwvergunning’

De redactie zou elke keer minstens een half nummer ‘Binnenstad’ kunnen vullen met de ‘zienswijzen’ en ‘bedenkingen’ - vroeger ‘bezwaarschriften’ genoemd - van de actieve commissie Waakhond.

Wekelijks bekijken de leden van de commissie de in het Stadhuis ter inzage gelegde aanvragen bouwvergunning en monumentenvergunning, en dat zijn er heel wat. Vaak worden de bezwaren terzijde gelegd, omdat de sector Bouwen, wonen en economie van de Dienst Binnenstad, namens Burgemeester en Wethouders, meer gewicht hecht aan de belangen van de aanvrager. Het komt echter ook voor dat de 'waakhonden' hun eigen standpunt herkennen in de beslissing. Hier volgt een voorbeeld.

Het ging om de aanvraag voor een dakterras aan de Schippersgracht. "Burgemeester en Wethouders, overwegende dat wij met betrekking tot de welstand het advies hebben ingewonnen van de commissie, bedoeld in artikel 48 van de Woningwet; -dat deze commissie heeft verklaard dat het bouwplan niet voldoet aan redelijke eisen van welstand, hetgeen de commissie als volgt motiveert: De grachten in de binnenstad vormen een kwetsbaar gebied. Als ‘beschermd stadsgezicht’ en internationaal erfgoed stelt dit hoge eisen aan behoud van kwaliteit van de bebouwing. Derhalve is het van belang dat het historische beeld niet wordt verstoord door toegevoegde elementen. Het voorgestelde dakterras vormt een ernstige aantasting van het gevelbeeld en het dakvlak. Door de situering van het pand is er tevens sprake van lange zichtlijnen, waardoor het dakterras zeer zichtbaar is en een detonerende werking heeft op het silhouet van het pand en de straatwand".

Het kost weinig moeite om, wandelend langs de grachten, tal van dergelijke ‘storende elementen’ aan te wijzen. Het is daarom van groot belang, dat de Commissie voor welstand en monumenten (art. 48 Woningwet) haar toetsingscriterium zo duidelijk en helder heeft geformuleerd. Laat het een precedent zijn!

Geurt Brinkgreve

(Uit: Binnenstad 179, nov. 1999)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.