Op de bres voor Amsterdam L

Vereniging Vrienden van het Jan Pietersz. Huis

Onze rubriek ‘Op de bres voor Amsterdam’ heeft een hoog protestgehalte. In de nu vijftig afleveringen zijn vele actiegroepen aan het woord geweest en instellingen die zich inspannen tegen vermindering en vóór herstel van het historische stadsbeeld. Ditmaal komen een stichting en de daarbij behorende vriendenvereniging aan de beurt die niet protesteren, maar wel op de bres staan, een bres namelijk in de Amsterdamse woningvoorraad.

Het gaat om de podiumkunstenaars, in het bijzonder de muziekstudenten, die een eigen plek nodig hebben, waar zij zonder geluidshinder van en voor hun buren kunnen studeren. De huidige bouwvoorschriften bevatten wel bepalingen tegen geluidsisolatie, maar deze zijn onvoldoende tegen het geweld van moderne mechanische geluidsbronnen. In 1979 werd de stichting Jan Pietersz. Huis opgericht, aldus genoemd naar Jan Pietersz. Sweelinck, om iets te doen aan die speciale woonbehoefte. Gebruikmakend van de toen bestaande financieringsregeling van het Ministerie van VROM voor de bouw van kleine wooneenheden kwamen twee nieuwe gebouwen tot stand, samen met 35 kamers voor muziekstudenten. Restauratie van vier monumenten leverde nog 21 kamers op. Toen werd de regeling helaas afgeschaft. Zelf nieuwe bouwprojecten ondernemen was onmogelijk. Om toch door te kunnen gaan werd met hetzelfde bestuur de parallelstichting Jan Pietersz. Huis II opgericht, die volgens ruimer gestelde statuten wél de mogelijkheid heeft om van andere instellingen panden te huren en die onder te verhuren aan podiumkunstenaars en degenen die daartoe een beroepsopleiding volgen. Op het ogenblik verschaft Jan Pietersz. Huis II woonruimte aan 56 personen. De Amsterdamse Mij. tot Stadsherstel is daarbij een belangrijke bondgenoot. Dit jaar heeft de Stichting Diogenes in de Jordaan een bouw/restauratiewerk in uitvoering, waarin via Jan Pietersz. Huis drie 2-kamerwoningen komen voor jonge vocalisten. Dat wordt het Elly Ameling Huis, omdat de zangeres de opbrengst van haar afscheidsconcert, op 29 januari 1996 in het Concertgebouw, voor dat doel heeft bestemd.

Bouwen in de Amsterdamse binnenstad is duurder dan op nieuw terrein, en de kosten voor extra geluidsisolatie zijn niet in een normale begroting voorzien. Daarvoor moet Jan Pietersz. Huis II een beroep doen op haar vriendenvereniging. Die kring is niet groot, hij omvat circa 350 muziekliefhebbers die per jaar ƒ 25,- (of meer) contributie betalen. De jaarvergadering wordt altijd opgeluisterd door een kort concert. Dit jaar vindt die vergadering plaats op zondagmiddag 28 november in het Bethaniënklooster, Barndesteeg 6. Bewoners van het eerste Jan Pietersz. Huis, hoek Palmstraat – Lijnbaansgracht zullen voor het concert zorgen. Lezers van dit blad zijn als gasten welkom. Wel wordt aan belangstellenden verzocht, hun komst een week tevoren te melden bij het Diogeneskantoor, telefoon 6177500, want het aantal plaatsen is beperkt. Dat de internationale culturele uitstraling van Amsterdam, behalve op zijn monumenten, musea en stadsaanleg, in belangrijke mate berust op een bloeiend muziekleven, wordt algemeen erkend. De leden van de Vereniging Vrienden van het Jan Pietersz. Huis dragen daaraan een bescheiden, maar onmisbaar steentje bij.

(Uit: Binnenstad 179, nov. 1999)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.