Doorvaarthoogte brug 84

In 1996 is een plan ontwikkeld om brug 84 over de Singelgracht en vóór de Ferdinand Bolstraat te vernieuwen. Over het algemeen komt het maar eens in de honderd jaar voor dat een brug voor vernieuwing aan de beurt is. Uiteraard is naar goed Amsterdams gebruik een actiegroep ontstaan die van deze vernieuwingsoperatie gebruik maakte om de aandacht te vestigen op de wel zeer geringe doorvaarthoogte.

Als de doorvaarthoogte met c.85 cm zou worden verhoogd dan zou deze brug niet langer een obstakel vormen voor rondvaartboten en ander verkeer over het water.
Tijdens een bespreking over de "Condities voor de Amsterdamse Binnenstad" in maart 1997 werd het belang van het opheffen van dit knelpunt door een woordvoerder van de Vereniging Amsterdamse Rondvaartrederijen opnieuw onder de aandacht van de Gemeente gebracht.
Al eerder in oktober 1996 werd door de heer S.Pillipes namens de adresgroep "Singelgracht bevaarbaar" in een adres aan de Raad gewezen op de unieke mogelijkheid dit knelpunt op te heffen. De heer Pillipes die in eerder leven als gids op rondvaartboten had gewerkt wist behalve zijn actiegroep ook de reders en een Gemeenteraadslid (Auke Bijlsma) te interesseren.
Ook onze Vereniging heeft in een Raadsadres voor verhoging van de brug gepleit.
In de vergadering van de Gemeenteraad van 18 februari j.l. is besloten dat de vernieuwing van de brug zal worden aangegrepen om aan onze gezamenlijke wensen te voldoen. De Singelgracht wordt voor de Ferdinand Bolstraat zes meter verbreed aan de kant van het Weteringcircuit. De trambaan zal onder een helling van 3% op het tramcircuit worden aangesloten. Bij een normale waterstand wordt de doorvaarthoogte 2.15 m (l.75 + NAP).
In verband met de voorgenomen aanleg van de Noord/Zuidlijn zal al in 1999 worden begonnen met de werkzaamheden. Verwacht wordt dat medio 2001 de werkzaamheden gereed zullen zijn. De kosten van het eerste voorstel dat uitging van vervanging van de brug zonder verhoging van de doorvaarthoogte zou f.4.470.000,- kosten. De vernieuwing volgens verhoogde variant en asymmetrisch profiel vergt een investeringsvolume van f.10.735.000,-- maar hiermee wordt tegemoet gekomen aan de ontvangen reacties/verzoeken om de doorvaarthoogte te vergroten en aan de raadsadressen van de adresgroep Singelgracht Bevaarbaar en de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad.
De heer Pillipes die als "trekker" van "Singelgracht Bevaarbaar" functioneerde verdient alle hulde.

Frans Amende

(Uit: Binnenstad 179, nov. 1999)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.