Vrijheid van drukpers en de woonbootlobby

In het artikel Falend waterbeleid gaf onze redacteur Walther Schoonenberg in nummer 175 een informatief overzicht van de gang van zaken sinds de gemeenteraad in oktober 1994 de nota "Amsterdam te water" had aanvaard.

Volgens de nota moesten ongeveer 120 woonboten hun illegaal ingenomen ligplaatsen verlaten. In alle gerechtelijke procedures was het oordeel van de rechter dat de gemeente haar in de nota geformuleerde beleid kon uitvoeren. Daar dit niet vrijwillig gebeurde, moest 'bestuursdwang' worden toegepast. De zaak bleef geruime tijd slepen, waarna in april 1997 de eerste wegsleepactie plaatsvond. Twee agenten 'met de platte pet 'bliezen de voorgenomen verplaatsing echter af onder druk van verstoring van de openbare orde." Immers, in de krant hadden de woonbootbewoners gedreigd met geweld als de gedwongen verplaatsing zou doorgaan. In nummer 176 van ons tijdschrift vervolgde Schoonenberg het verhaal. "De gemeenteraad heeft op 17 maart besloten, een groot aantal illegale woonboten te gedogen. Hiervoor worden geen inhoudelijke argumenten aangedragen; de enige reden is de dreigende 'verstoring van de openbare orde. De woonbootorganisaties hadden immers een veldslag op het water aangekondigd."

De organisaties "Waterig Amsterdams Front" (WAF), "Landelijke Woonbotenorganisatie" (LW) en het "Amsterdams Boten Comité" (ABC) hebben zich hevig opgewonden over de hier gecursiveerde zinsneden. Zij eisen rectificatie en excuses in door hen opgegeven bewoording en opmaak. Dat lijkt ons wat àl te hoog van de toren geblazen. Wij volstaan met de bronvermelding.

Het Parool, 13 juni 1998: "Catootje weg voordat slag aan het IJ begint. Vertegenwoordigers van de woonbootorganisaties Landelijk Woonboten Overleg, Waterig Amsterdams Front en het Amsterdams Boten Comité hopen in een gesprek met wethouder Groen de lucht wat op te klaren, want anders gaat het helemaal mis, vrezen ze."
Het Parool, 11 juni 1998: "Slag aan het IJ dreigt door illegale woonschepen. Emotionele bewoners verschansen zich, aan brandbommen is gedacht. 'Er vallen doden'."
Bestuurslid Frank Bos van de WAF: "Nu hebben we nog een dempende werking van mensen die het niet meer kunnen aanzien. Wij hebben ze in de hand kunnen houden, maar dit beleid laat ze de zaak escaleren. Ik ben bang dat mensen zich zo verliezen dat ze iemand doodmeppen."
Het Parool, 17 maart 1999: "Wildwest op water dreigt vanwege woonbotenbeleid. Eric Blauw van de hoofdstedelijke bootbewoners voorziet 'wildwest' op het water. 'In de gemeenteraad leven best goede bedoelingen, maar het wordt een puinhoop'."

Wij nemen aan dat ook bootbewoners Het Parool lezen en knipsels over hun eigen beweringen hebben. Berichten in kranten en tijdschriften zijn geen wetenschappelijke publicaties met voetnoten en bronvermelding. In de pers gepubliceerde standpunten in conflicten behoren tot het gebied van de vrije nieuwsgaring. Onze redactie acht de samenvatting die Schoonenberg geeft van de in de krant verschenen berichten juist en als informatie voor onze lezers van belang.

(Uit: Binnenstad 178, okt. 1999)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.