De onwelkome boodschap

"Borrelpraat opent nieuwe website UvA", zo luidt de kop van een voorpaginabericht in Het Parool van 21 aug. Prof. Lagendijk had - uiteraard - vriendelijke dingen gezegd over zijn eigen universiteit, maar hij had ook opgemerkt dat "de universiteitsgebouwen de uitstraling hebben van een oude krant".

"Vele interieurs bieden een troosteloze aanblik. Ontvangstbalies zijn onbezet, tijdschriften zijn jaren oud, de collegezalen staan vol afgekrast meubilair en de klokken staan stil. Een paar boekenkasten of een redelijk bureau voor een pesoneelslid? Absoluut onbespreekbaar". Als krantenlezende buitenstaander vraag je je dan af: zou de hoogeleerde misschien een beetje gelijk hebben? Niets daarvan. "Misplaatste borrelpraat", zei de woordvoerder van het College van bestuur. Bibliothecaris Verhagen vond het 'niet erg chic' dat "een universiteitsprofessor de website gebruikt voor dit soort - mag ik het zeggen - geneuzel". Marie Moesman, projectleider Bouw- en Huisvesting van het UvA Betacluster op de Internetsite, was nog bozer. Zij mikt op de onwelkome boodschapper persoonlijk. Die man is gespecialiseerd in speldeprikken en knuppels in het hoenderhok. "Van muggen maakt hij olifanten om die de poseleinkast in te sturen". Welke porseleinkast zou de projectleider bedoelen?

Binnengasthuisterrein

Vermoedelijk niet de werkomstandigheden van de universitaire personeelsleden. Goed onderhoud, dat is niet interessant, daar kun je geen eer mee inleggen. De echte porseleinkast is de plannenmakerij zelf. Het geeft een gevoel van macht om bestaande bebouwing van de kaart te vegen en te vervangen door iets spectaculairs naar eigen inzicht, ook al is de bebouwing of van cultuurhistorische waarde - zoals op het Binnengasthuisterrein, of pas dertig jaar oud - zoals op het Roeterseiland. Verslonzing van het onderhoud versterkt de porseleinkast van de plannenmaker. Voor de bestuurders is het een zaak van budgetteren. Bezuinigingen op onderhoud en - in de toekomst - op personeelsbestand, motiveert grote investeringen, en dat geeft werk aan de winkel voor ontwerpers en bouwers. Héél onfatsoenlijk van prof. Lagendijk om op dat onvoldoende onderhoud te wijzen. Zoiets moet onder de pet blijven, ter bescherming van de porseleinkast. Buitenstaanders zouden zich kunnen afvragen of al die megalomane bouwplannen wel echt nodig zijn.

(Uit: Binnenstad 178, okt. 1999)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.