Herplaatste geveltoppen

I. Singel 369

Oude toestand (december 1962), foto Bureau Monumentenzorg Huidige toestand, foto Maarten Brinkgreve
In vorige artikelen braken we een lans voor het herplaatsen van oude geveltoppen in de Amsterdamse binnenstad. (*) We constateerden dat het opslaan en herplaatsen van historische bouwmaterialen een belangrijke, laten we zeggen zichtbare vorm van monumentenzorg is.

De zandstenen ornamenten in het beheer van het Bureau Monumentenzorg worden hergebruikt bij restauraties van woonhuismonumenten. In een serie over recent herplaatste geveltoppen en – ornamenten willen wij laten zien dat door dit soort activiteiten het stadsbeeld er flink op vooruit gaat. Singel 369 is een typerend Amsterdams grachtenhuis met een bakstenen gevel van drie ramen breed en ornamenten in de top. De achttiende eeuwse klokgeveltop was in de negentiende eeuw versoberd door het verwijderen van de ornamenten. De vorm van de klokgevel werd met zogenaamde rollagen, op hun kant gemetselde bakstenen, op lelijke wijze gereconstrueerd. Bij de restauratie van 1992 werd de rollagentop vervangen door een sierlijke klokgeveltop in late Lodewijk XIV-stijl. De gevelornamenten waren afkomstig van de Monumentenwerf van het Bureau Monumentenzorg. De oorspronkelijke plaats van de klokgeveltop is niet bekend. Het herstel van de negentiende eeuwse verminking heeft een fraaie, goed geproportioneerde gevel opgeleverd.

Walther Schoonenberg

(*) Walther Schoonenberg, Hergebruik van oude geveltoppen, in: Binnenstad 157 (april 1996), p. 22-24, Herplaatsing van geveltoppen bedreigd, in: Binnenstad 175 (maart 1999), p. 27-29).

(Uit: Binnenstad 176, mei 1999)

[Herplaatste geveltoppen]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.