Behartenswaardige woorden

Op 29 januari hield Joop van Stigt zijn afscheidsrede als hoogleraar in Delft, getiteld: "Cultuur en techniek zijn bepalend voor de architectuur. Een volk dat zijn cultuurbezit afbreekt heeft geen toekomst."

Uit de rede plukten wij de volgende citaten:

"De grootste ramp in de bouw op dit ogenblik is de groei van de dienstverlenende sector. De sector groeit recht evenredig met de reorganisatieplannen van overheidsdiensten. Zo wordt de markt overspoeld door adviseurs, specialisten, niet door kennis gehinderd, met een groot bord voor hun kop met een klein gaatje erin, die kans zien de klassieke architectentaak uit te hollen."

"Het stedenbouwkundig plan van Amsterdam is een uiterst geraffineerd, functioneel, wereldberoemd stedenbouwkundig concept. Stadsdoorbraken die dat concept niet onderkenden, zijn afgestraft en worden teruggedraaid."

"De duurste bouwgrond en de duurste gebouwen van het land worden aan de Zuidas gerealiseerd; deze verliezen het in alle opzichten van de kwaliteiten van het plan-Berlage en de historische kern, ik kan er niet warm voor lopen. Dus: handen af van de historische stad."

"Een eenvoudig rekensommetje laat zien (ongeacht de groeiende cijfers van het onroerend goed) dat de geschatte waarde van de gebouwenvoorraad van 170 miljard met de beschikbare capaciteit en bouwkundig potentieel de eerste 100 jaar niet te vervangen is. Nog ongeacht het explosief groeiende eisenpakket en de absurditeiten die onder het mom van kwaliteitstoename in het bouwbedrijf zijn gesteld. (Praktisch de gehele gebouwenvoorraad voldoet niet aan de gestelde eisen). Derhalve zal de bestaande voorraad in stand gehouden en aangepast moeten worden. Dat alles pleit ervoor zorgvuldig met de gebouwen om te gaan!!!".

Behartenswaardige woorden. Vanwaar dan die bezeten drang tot sloop en nieuwe megaprojecten? Antwoord: dat streelt de ijdelheid van opdrachtgevers "met een groot bord voor hun kop met een klein gaatje erin", en het is profijtelijk voor de grote bouwbedrijven, inclusief de op publiciteit beluste architecten.

Geurt Brinkgreve

(Uit: Binnenstad 175, maart 1999)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.