Parkeergarage Rokin: nog meer opstoppingen

In de debat over de Noord-Zuid Lijn is door de voorstanders naar voren gebracht dat de metrolijn de mogelijkheid zou bieden de binnenstad verder autoluw te maken. Vreemd genoeg speelt dit destijds zo belangrijke argument geen enkele rol meer in de discussie over de parkeergarage op het Rokin, een ondergrondse garage die bovenop het metrostation moet worden gebouwd.
Rokin, gezien richting Spui, in 1933, vlak vóór de demping

De plannen variëren in een garage voor 230 en 330 plaatsen. Oorspronkelijk was een garage met 400 plaatsen gepland, maar dat blijkt niet verenigbaar met het terugbrengen van het water op het Rokin. Het hergraven van het laatste stuk van het Rokin, dat gedempt is in 1933 en 1936 om te dienen als parkeerterrein, is een oud plan dat evenals de parkeergarage gekoppeld is aan de bouw van de metrolijn.

In augustus vorig jaar heeft de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS) een studie over de metrostations Rokin en Weteringcircuit uitgebracht. (*) Er werd geconcludeerd dat de stations de bovengrondse omgeving ernstig aantasten, op het Rokin mede door de bouw van de parkeergarage. De ontwerpen passen slecht in de historische omgeving. Er steken allerlei toegangen en hellingbanen en buizen voor luchtverversing op straat uit. Maar ook het extra autoverkeer zal volgens de ARS voor veel problemen zorgen. Verkeer van en naar de garage zorgt voor nog meer opstoppingen, vergelijkbaar met de taferelen op dezelfde route naar de Bijenkorf-garage. Het gemeentebestuur overweegt overigens “rigoreuze maatregelen” om het verstoppen van de wegen in en naar de stad te voorkomen. Deze problemen worden nog aanzienlijk groter als de Rokin-garage wordt gebouwd, immers evenals de Bijenkorf-garage gelegen aan de route van de geplande stadshartlus. Een hartinfarct zal het gevolg zijn. Ook in het raadsdebat in januari werd forse kritiek geuit, zowel op de ontwerpen van de metrostations als de mogelijke gevolgen van de Rokin-garage voor de bereikbaarheid van het stadshart.

Is het geen idee om de parkeergarage op het Weteringcircuit groter te maken zodat de Rokin- garage kan vervallen? Parkeergarages zijn vanuit het oogpunt van de bereikbaarheid van de binnenstad alleen acceptabel als ze aan de rand van de binnenstad worden gebouwd, bij voorkeur langs de Singelgracht-route (in overeenstemming met een plan van wethouder Ter Horst). Het achterwege laten van de Rokin-garage biedt tevens de mogelijkheid een echte gracht te maken op het Rokin in plaats van een speelvijver van enkele decimeters diep.

Walther Schoonenberg

(*) Advies uitgebracht door de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (voorheen Stedebouw) over het Noord/Zuidlijn-station Rokin en over het Noord/Zuidlijn-station Vijzelgracht/Weteringcircuit, adviesnummers 213 en 214, augustus 1998.

(Uit: Binnenstad 175, maart 1999)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.