Op de bres voor Amsterdam XLVI

Bezwaarschrift sneeuwhut

Raadscommissie monumenten Gemeente Amsterdam
t.a.v. de secretaris
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Amsterdam, 7 december 1998

Zeer geachte commissie,

Toen ik een dezer dagen door de Utrechtsestraat liep zag ik tot mijn schrik dat het pand nummer 21, koffieshop Stix geheten, met behulp van planken tot een soort 'sneeuwhut' was verbouwd. Een woordvoerder van de gemeente deelde mij telefonisch mee dat zulks in de 'feesttijd', ongeveer van begin december tot de eerste week van januari, in de gehele binnenstad was toegestaan, ook als het om rijks- of gemeentelijke monumenten ging. Dit zou van belang zijn om de feestvreugde en daarmee de inkomsten van de horeca te verhogen.

Dit lijkt mij geen goed beleid. De binnenstad wordt immers op veel plaatsen al nodeloos ontsierd door (licht)reclame, uitbouwsels, verprutste ondergevels, muppies, plastic stoelen, vlaggen en was dies meer zij, in verband waarmee men zich kan afvragen, welk belang ermee gediend is om aantal en omvang van aantastingen in de decembermaand uit te breiden, afgezien van de genoemde inkomsten.
Graag verzoek ik u, mede namens een aantal buurtgenoten, te willen bevorderen dat de gemeente Amsterdam bij volgende gelegenheden hiervoor geen toestemming meer geeft. Dit verzoek is ingegeven door het besef dat Amsterdam een van de mooiste, meest interessante monumentale steden in Europa is. In het algemeen lijkt het mij niet juist, en eigenlijk onmaatschappelijk, om iets waardevols - en daarover is een ieder het eens - ten bate van een kleine groep aan te tasten.
Uit krantenberichten begrijp ik dat de gemeente reclame-uitingen wil terugdringen; het is dan ook opvallend dat genoemde koffieshop van een nieuw groot verlicht uithangbord is voorzien, hetgeen mijns inziens met deze doelstelling van de gemeente in strijd is. Wellicht zou u ook hiertegen stelling kunnen nemen.
Bij voorbaat dank ik u ten zeerste voor uw aandacht; graag zal ik van u vernemen of u het met mij eens kunt zijn en of u wegen ziet om actie te ondernemen.

Met vriendelijke groet,

Een bewoner van de Keizersgracht.

(Uit: Binnenstad 174, januari/februari 1999)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.