Stad en anti-stad

Het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst (BKVB) heeft een oeuvreprijs toegekend aan ir. S. Nassuth, de geestelijke vader van de Bijlmermeer. Bernard Hulsman schreef over deze bekroning een scherp artikel "De dood van de stad" in NRC-Handelsblad van 11 december 1998.

Hij citeert het juryrapport:
"Het stedenbouwkundige plan kan nog steeds worden opgevat als het model van de functionele stad en een oplossing van het probleem voor een stedelijke concentratie..". Wie dat niet inziet "vertroebelt de discussie, waarbij stedenbouwkundige aspecten dikwijls worden verward met sociale factoren."
Hulsman concludeert: "De Bijlmer is ... niet de enige functionele woonwijk ter wereld. Overal in Europa en Noord-Amerika zijn ze te vinden en allemaal kampen ze met dezelfde problemen. Ongeacht door wat voor soort mensen ze worden bewoond, overal hebben deze als paradijzen bedoelde wijken te maken met verloedering, vervuiling en misdaad. Het zijn de architectuur en de stedenbouw die dit in de hand hebben gewerkt: de functionele stad is een historische vergissing".
Over de vóór 1940 bestaande stad, en in het bijzonder over de binnenstad, zijn de laatste decenniën heel wat boeken en nota's geschreven. Op één punt is iedereen het wel eens: een belangrijke kwaliteit is de menging van de functies wonen, werken, verkeer en ontspanning, die volgens de theorie van de functionele stad-van- de-toekomst zoveel mogelijk gescheiden moesten worden. In de bestaande stad kunnen die functies elkaar soms hinderlijk in de weg zitten, maar hun onderlinge nabijheid is toch onmisbaar voor de levendigheid. Dat is dan een van de voor de jury van het BKVB niet relevante 'sociale factoren'. Volgens ons gáát het daar juist om. Het is een van de wonderlijke kwaliteiten van de oude stad dat functies zich kunnen aanpassen aan een bestaande waardevolle vorm.

Geurt Brinkgreve

(Uit: Binnenstad 174, januari/februari 1999)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.